Park u Hlavního nádraží se po letech dočká rekonstrukce

Park u Hlavního nádraží se po letech dočká rekonstrukce

Park u hlavního nádraží v Praze i odbavovací hala se po letech dočkají rekonstrukce. Vrchlického sady, jak se park jmenuje, navíc protne nová tramvajová linka Muzeum - Bolzanova. Zastupitelstvo hlavního města dnes na svém jednání schválilo zadávací řízení se soutěžním dialogem na revitalizaci Vrchlického sadů včetně zapojení tramvajové trati do území a rekonstrukci odbavovací haly Praha hlavního nádraží.

Vrchlického sady a nová odbavovací hala Hlavního nádraží tvoří z geografického a významového hlediska jasnou součást centra hlavního města. Řešené území zahrnuje celou plochu Vrchlického sadů včetně navazujících veřejných prostranství. Z východní strany je území ohraničeno západní hranou ulice Wilsonova a novou odbavovací halou hlavního nádraží. Na jižní straně řešené území zahrnuje cíp původní plochy parku a končí na nároží Václavského náměstí. Na západní straně je řešené území ohraničené fasádami domů v ulicích Washingtonova a Opletalova. Na severní straně je území definováno rovněž fasádami v ulici Bolzanova včetně křižovatky Bolzanova/Opletalova.

Cílem zadávacího řízení se soutěžním dialogem je proto nalezení architektonicko-urbanistického, krajinářského a dopravního řešení, které bude orientováno zejména na funkčnost a městotvornou úlohu tohoto mimořádně důležitého území. Současně cílem soutěžního dialogu je nalezení takového komplexního řešení, které změní tuto část města v místo navštěvované nejenom projíždějícími a přestupujícími cestujícími, ale především obyvateli přilehlých městských čtvrtí, které jsou dnes železniční a silniční infrastrukturou nepřirozeně rozdělené. Předpokládá se, že kvalitní řešení lokality přinese místu přirozenou atraktivitu a bezpečnost. Současně navrhované řešení přinese, i s ohledem na budoucí správu území, dlouhodobou environmentální udržitelnost v rámci města.

“Zrovna nedávno jsem cestoval vlakem z Prahy a musím říct, že současné řešení Vrchlického sadů není ideální. Kromě nevzhledného okolí jsou tam problémy s drobnou kriminalitou i problémy sociálně-patologické. Pro návštěvníky i obyvatele okolních domů je to přinejmenším nepříjemné se procházet po parku, kde na lavičkách spí lidé bez domova, v okolí se pohybují žebráci i lidé závislí na omamných látkách. Jsem rád, že se s tímto místem podaří konečně něco udělat a je velká šance, že park před hlavním nádražím nebude ostudou Prahy. Navíc pokud vám tramvaj zastaví přímo u odbavovací haly, zkrátí se čas cestování do cílové destinace v Praze a cestující nebudou muset procházet celý park při cestě na zastávku tramvaje,” komentuje situaci Tomáš Murňák, místopředseda výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP.

Praha od soutěžících očekává návrh koncepčního řešení, které bude vycházet z potřeb v území a z analýzy problémů současného stavu. Součástí podkladů pro zadání soutěžního dialogu tak bude i sociologické a participativní šetření v území. Výsledkem soutěžního dialogu bude výběr multiprofesního týmu, který představí odpovídající návrh úprav území. Vítězný tým bude následně pokračovat ve smluvní spolupráci se zadavateli během navazujících fází dle uzavřených smluv, až do výkonu autorského dozoru.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články