Nechceme velký odpadový tendr

23. 01. 2015
Nechceme velký odpadový tendr

Následující projev přednesl zastupitel Pirátů, Ondřej Profant, před hlasováním o superzakázce na svoz odpadků v Praze, na zasedání konaném dne

  1. ledna 2015 (tisk Z-3154: Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy, na období  2016­-2025).

Vážení zastupitelé, milí občané,

Leží před námi odůvodnění zakázky na 10 let za 13 miliard korun. Čekal bych, že v důvodové zprávě k tak velké zakázce budou vypořádány alternativní možnosti, což se bohužel nestalo.

Z důvodové zprávy se nelze dočíst, proč se má smlouva uzavírat na tak dlouhou dobu, tedy na 10 let. Jediný důvod, který jsem našel je, že Praha to před dvanácti lety udělala podobně.

Stejně tak jsem se nedověděl, proč se vypisuje tak komplexní zakázka. Z této zakázky vzejde jeden vítěz a zbytek budou poražení, vytvoří se tedy monopol. Jistě si lze představit různé způsoby, jak zakázku rozdělit: dle území, dle typu odpadu, či rozdělit zakázku na svoz odpadu a jeho další zpracování. Možnosti je navíc možné kombinovat. Odůvodnění zakázky se ale zabývá pouze jedním způsobem.

Kdyby se zakázka rozdělila, mohlo by se jednotlivých výběrových řízení zúčastnit více firem, což by podpořilo soutěž mezi nimi. Některé zakázky by se navíc mohly vypsat na kratší dobu, s ohledem na návratnost investic, životnost vozů a tak dále. Výsledkem by byl dynamičtější systém, jehož výkonnost lze mnohem lépe hodnotit. Navíc bychom pak věděli, kdo je pro nás vhodným partnerem a naopak práci nezvládá. Zastupitelský klub Pirátů proto bude hlasovat proti tomuto návrhu.

Uvědomujeme si, že nová Rada neměla dostatek času na to, aby prozkoumala jiná možná řešení než to připravené. Proto předkládáme odpovídající pozměňovací návrh.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články