Pražští radní schválili nové projekty na podporu komunitních a sociálních služeb

13. 04. 2021
Pražští radní schválili nové projekty na podporu komunitních a sociálních služeb

Pražané se dočkají modernizace komunitních a sociálních služeb i pokračování podpory sociálního bydlení. Rada hlavního města Prahy v pondělí podpořila více než 150 projektů, které jsou spolufinancovány z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR).

Žadatelé z řad neziskových organizací nebo veřejných institucí přihlásili na základě příslušných výzev v oblasti podpory sociálního začleňování a boje proti chudobě přes 150 projektů za více než půl miliardy korun. Konkrétně se jedná o dvanáct projektů z výzvy č. 46 zaměřené na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci, jejichž celková výše podpory dosahuje 91,18 milionu Kč. Nejedná se však o konečné číslo, protože zájemci se stále mohou hlásit až do 23. června letošního roku, kdy bude příjem žádostí ukončen. Investiční podpora tak byla doposud poskytnuta například na rozvoj a modernizaci nízkoprahového centra v Praze 14, sociálního bydlení v Praze 7 nebo komunitního centra v Praze 10. Všechny podpořené projekty pomáhají ohroženým skupinám obyvatel se začleněním do většinové společnosti.

„Pandemická situace zasáhla celou společnost a lidí v nouzi kvůli koronavirovým opatřením bohužel přibývá. Nesmíme zapomínat, že krize zásadním způsobem dopadá na lidi, kteří už dříve patřili do nejzranitelnějších skupin obyvatel. Investice do projektů zaměřených na boj se sociálním vyloučením jsou proto z mého pohledu skutečně smysluplné a v budoucnu se nám mnohonásobně vrátí,“ uvedl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

U další výzvy č. 47 zaměřené na neinvestiční projekty na podporu komunitního života byl příjem žádostí již ukončen. Magistrát posoudil 128 předložených žádostí, přičemž 105 z nich splnilo požadované podmínky. Zájem o tuto výzvu několikanásobně převyšoval její dostupnou alokaci, podporu mohou obdržet projekty celkem za 139 milionů Kč. Dalším krokem, který povede k finální realizaci, je projednání projektů v rámci dubnového zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy.

„Praha se kontinuálně zabývá řešením sociální situace obyvatel na svém území. Všichni cítíme, že v těchto nelehkých časech je potřebnost práce se znevýhodněnými skupinami zásadnější než kdy dříve. Je pozitivní, že jsme schopni na tyto aktivity získat finance i z evropských fondů,“ doplnila radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky Milena Johnová.

V rámci operačního programu Praha – pól růstu ČR evropské prostředky zafinancují polovinu celkových předpokládaných nákladů ve výši 231 milionů Kč. Zbývající část spolufinancuje hlavní město Praha a žadatelé. V pražském operačním programu jsou v současnosti otevřeny ještě tři výzvy k podávání projektů. Kromě již zmiňované s číslem 46 je to výzva č. 33 zaměřená na energetické úspory v městské veřejné dopravě a výzva č. 60 vyhlášená na podporu inovační poptávky veřejného sektoru. Jejich celková alokace činí 809 milionů Kč.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články