Směnou pozemků umožní Praha výstavbu nové základní školy v Košířích, zároveň vznikne objekt pro speciální školu

20. 01. 2022
Směnou pozemků umožní Praha výstavbu nové základní školy v Košířích, zároveň vznikne objekt pro speciální školu

Pražští radní odsouhlasili svěření školských pozemků v Košířích městské části Praha 5 a zároveň odejmutí jiných nedaleko odtud. Tento krok má umožnit vznik nových kapacit pro základní školství v této lokalitě, kterých je aktuálně nedostatek. Hlavní město na pozemcích, které získá, vybuduje nový objekt pro školu, kterou navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

„S postupným rozvojem hlavního města a nárůstem počtu obyvatel vzniká v některých oblastech nedostatečná kapacita v základních školách. Výhledově budou jedním z nejproblematičtějších míst v tomto ohledu Košíře v Praze 5. Hlavní město proto přišlo s návrhem řešení, které bylo projednáno s městskou částí Praha 5. Ta by měla získat pro místní Základní školu Nepomucká nové zázemí v nedalekém objektu v ulici V Cibulkách s možností přístavby na sousedních pozemcích,“ říká radní pro oblast majetku Jan Chabr.

„Zajištění dostatečných kapacit pro děti v základních školách je sice primárně úkolem městských částí, ale ani my na magistrátu se nechceme zříkat odpovědnosti a s tímto úkolem se budeme i nadále snažit pomáhat. Jednání s městskou částí Praha 5 byla po prvních mediálních nedorozuměních nakonec velmi konstruktivní a věřím, že to tak bude i v budoucnu. Děti v Košířích si nic menšího nezaslouží,” uvádí Vít Šimral, radní pro školství.

Na tomto místě ale má v současnosti jedno ze svých detašovaných pracovišť Základní škola Pod Radnicí 5 zřizovaná hlavním městem, kterou navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální škola by se proto odtud v příštích letech přesunula do nových prostor, které by naopak vznikly po přestavbě pavilonu u ZŠ Nepomucká.

Rada hl. m. Prahy jako první krok plánované směny odsouhlasila na pondělním jednání záměr, podle kterého městská část Praha 5, která zřizuje ZŠ Nepomucká, získá do svěřené správy nemovitosti školských zařízení V Cibulkách. Praze 5 budou naopak odejmuty nemovitosti v ulici Nepomucká, které budou předány do správy příspěvkové organizace hlavního města Prahy Základní škola Pod Radnicí 5.

„Jsem velmi rád, že po složitých jednáních došlo z mého pohledu k jednomu z nejlepších řešení. A to pro městskou část Praha 5, pro magistrát, a především pro děti i rodiče na Cibuleckém kopci, kde je potřeba nové školy aktuální,” doplňuje Martin Damašek, místostarosta městské části Praha 5.

Hlavní město v neposlední řadě připraví spolu s městskou částí memorandum, které bude garantovat, že speciální škola bude mít zajištěny požadované optimální podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pondělní rozhodnutí pražské rady musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články