Sociální nadační fond hl. m. Prahy zná jméno své první ředitelky

29. 03. 2022
Sociální nadační fond hl. m. Prahy zná jméno své první ředitelky

Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila návrh na obsazení funkce výkonné ředitelky Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy. Ve výběrovém řízení uspěla Barbora Komberec Novosadová. Jejím hlavním úkolem bude zajišťovat chod nadačního fondu, ale například i získávat zdroje financování nebo vést komunikaci organizace.

Pražským radním navrhla k odsouhlasení jméno Barbory Komberec Novosadové správní rada Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy. Stalo se tak na základě výsledku čtyřkolového výběrového řízení vyhlášeného dne 20. prosince 2021, do kterého se přihlásilo celkem 21 uchazečů. Správní rada fondu pro tento účel také zřídila komisi pro výběrové řízení a stanovila pravidla pro její činnost.

„Na spolupráci s novou ředitelkou paní Komberec Novosadovou se velmi těším a věřím, že díky jejím zkušenostem a pod jejím vedením bude Sociální nadační fond hlavního města Prahy účinným nástrojem sociální politiky hlavního města, který rozvine systém pomoci lidem v tíživé finanční situaci, kteří propadají systémem, ať už jde o Pražany se zdravotním znevýhodněním, pěstounské rodiny či domácnosti ohrožené ztrátou bydlení,“ říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Hlavní náplní činnosti nové výkonné ředitelky bude především organizačně zajišťovat chod nadačního fondu, zajišťovat finanční prostředky, ale například také navrhovat nastavení vnitřních procesů nebo vést komunikaci organizace.

Barbora Komberec Novosadová v roce 2012 vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze bakalářské studium Marketingová komunikace a public relations a o tři roky později úspěšně absolvovala i navazující magisterské studium v oboru Elektronická kultura a sémiotika. Absolvovala stáže například v Londýně nebo v kanadském Montrealu a Ottawě. V rámci svých předchozích pracovních zkušeností byla jako programová manažerka ve vedení organizace HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví a až do loňského roku pracovala jako ředitelka a spoluzakladatelka Impact Academy.

Po vzoru jiných krajů a obcí vznikl Sociální nadační fond hl. m. Prahy na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy loni v květnu a jeho hlavním cílem je stát se významným nástrojem sociální a bytové politiky. Úkolem nadačního fondu je poskytovat finanční a věcnou pomoc obyvatelům hlavního města, kteří se z různých důvodů ocitli v tíživé sociální situaci a nemohou využít jiné zdroje, ať už státní nebo obecní pomoci. Fond bude ve čtyřech programech nabízet podporu pěstounské péče, nezávislého života lidí s postižením, podporu domácnostem v bytové nouzi a v jiné tíživé situaci.

„Založením Sociálního nadačního fondu navazujeme na skvělou spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové v oblasti bydlení v uplynulých dvou letech. Město do fondu postupně vloží 20 milionů korun, které budou alokované jednotlivým programům podpory. Jsem nadšený, že se nám podařilo najít tak skvělou kandidátku na post ředitelky. Jedním z hlavních úkolů paní Komberec Novosadové bude vytvořit plán, jak oslovovat privátní dárce a získávat další zdroje mimo vlastní rozpočet města,“ uvádí radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Z tohoto fondu tak bude možné poskytnout příspěvek pěstounům na terapeutické služby, příspěvek na zajištění úprav domácího prostředí k prevenci institucionalizace, finanční pomoc lidem v bytové nouzi na úhradu prvního nájmu nebo příspěvek rodičům na zajištění školních a volnočasových potřeb jejich dětí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články