Praha staví další lůžka v domovech pro seniory, nový systém rozvoje služeb se osvědčuje

22. 10. 2021
Praha staví další lůžka v domovech pro seniory, nový systém rozvoje služeb se osvědčuje

Zastupitelé hlavního města na říjnovém zasedání podpořili již šestý projekt výstavby domova pro seniory. Kromě dvou městských akcí schválilo hlavní město finance pro v pořadí již čtvrtou městskou část, tentokrát Prahu 14. Ta získá prostředky na rekonstrukci a nástavbu zařízení v ulici Bojčenkova.

„Po období, kdy radnice dostávaly od magistrátu dotace podle politických konexí, se nám daří kultivovat systémový přístup bez ohledu na stranickou příslušnost, zato s ohledem na kvalitu zpracování a potřebnost rozvoje služeb v dané oblasti,“ uvádí Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví, a dodává: „Aby to fungovalo, učíme vzájemně komunikovat různé strany, které spolu předtím nekomunikovaly, například aby se podařil kvalitní projekt a aby se dobře propojila investiční fáze s návazným provozem.“

Schválená dotace pro městskou část Praha 14 ve výši 181 milionů Kč umožní rekonstrukci objektu bývalé školky v ulici Bojčenkova. Hlavní město ověřuje nový systém rozvoje pobytových sociálních služeb pro seniory. Během dvou let testovacího provozu jde o čtvrtý takto podpořený projekt realizovaný městskou částí.

„K financování výstavby domovů pro seniory jsme již poněkolikáté využili Fond rozvoje dostupného bydlení. Víme totiž, že část lidí seniorského věku je bude muset využívat a nestačí tak pouze stavět městské byty. Pokračujeme v modelu, kdy městské části poskytujeme dvě třetiny prostředků na realizaci akce, zbylou třetinu si městská část musí opatřit sama. Praha 14 snad zbytek potřebných financí získá z dotační výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí,“ říká Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost.

Projekt Prahy 14 prošel procesem, jehož součástí byly konzultace s úředníky magistrátu, experty na seniorskou problematiku i odborníky Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Předtím, než se k podpoře vyslovil pražský magistrát, byly podklady také projednané na Komisi Rady hlavního města pro důstojné stárnutí.

„Stávající budova Domova pro seniory Bojčenkova je zastaralá a ve zcela nevyhovujícím stavu. Její rekonstrukce je proto nezbytná. Jsem rád, že se nám ve spolupráci s architekty a odborníky ze sociální oblasti podařilo připravit projekt, který seniorům zajistí skutečně moderní zázemí evropských standardů, místo, kde dostanou veškerou podporu a péči potřebnou pro důstojný život. Projekt bude významnou měrou financován z dotací z Evropské unie a Ministerstva práce a sociálních věcí. Rekonstrukci zahájíme již v příštím roce, předpokládáme že bude trvat přibližně rok,“ popisuje Radek Vondra, 1. místostarosta MČ Praha 14, do jehož gesce spadá mimo jiné i získávání finančních prostředků z dotačních zdrojů.

„Díky rekonstrukci se v budově domova zvýší i prostorové kapacity. Nejen, že tak bude moci nabídnout pomoc většímu počtu klientů, stane se zároveň zázemím pro poskytování pečovatelských služeb v městské části,“ vysvětluje Michal Prager, radní MČ Praha 14 pro oblast sociální péče a zdravotnictví.

Hlavní město již v novém systému využití finančních prostředků z Fondu rozvoje dostupného bydlení podpořilo projekty městských částí Praha 11, Praha 15, Praha-Petrovice a Praha 14. Dohromady tak hlavní město investovalo na 300 milionů korun. Celkem díky tomu vzniká 170 nových lůžek sociální péče. První z těchto zařízení otevřelo minulý měsíc, projekty dalších městských částí jsou v přípravných fázích realizace.

„Je skvělé, že městské části myslí na své seniory a připravují společně s odborníky komorní projekty mezi 30 a 60 lůžky na zařízení, která nechtějí být uzavřená, ale naopak mají nabízet co největší prostupnost s místní komunitou, například nabídkou volnočasových aktivit nebo služeb pro sousedy,“ dodává Milena Johnová.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články