Pražská koalice: 200 stránek k metru D si prostudujte za 2 dny. Miliony na motorky a síťové prvky. Březnové zastupitelstvo oplývá bizarnostmi

21. 03. 2018
Pražská koalice: 200 stránek k metru D si prostudujte za 2 dny. Miliony na motorky a síťové prvky. Březnové zastupitelstvo oplývá bizarnostmi

Návrh postupu výstavby metra počítá s realizací prvního úseku Pankrác – Olbrachtova v délce 900 metrů a vznik společného podniku s Pentou, který by rozvíjel nevyužité plochy pro nové stanice. Na programu zasedání byla dále zakázka na pořízení hardwaru pro obnovu magistrátní IT sítě za 140 milionů. Je napsána tak, aby se do ní mohlo přihlásit co nejméně subjektů. Město se chce zbavit důležitých pozemků zajišťujících zachování veřejné vybavenosti. A v neposlední řadě chce Praha střelit pětimilionovou dotaci na komerční akci motorkářům Harley-Davidson.

Metro D

Dva dny před zasedáním zastupitelstva zastupitelé obdrželi materiál o výstavbě metra D. Má 219 stran a vedle základního přehledu obsahuje především 6 textů komplikovaných smluv týkajících se tzv. „společného podniku“. Výstavba úseku metra I.D bude rozdělena na dvě části: I.D1 o délce 900 m (Pankrác–Olbrachtova) a I.D2 dále na jih až do Písnice. První úsek má být budován 72 měsíců, druhý (navazující) potom 66 měsíců. Rozdělení na dva úseky je údajně vynuceno tím, že hlavní město není schopné vykoupit potřebné pozemky pro budoucí staveniště a nadzemní části metra. Podle dat Dopravního podniku dokázala Praha k březnu 2018 zajistit pouze 8,6 % pozemků pro stavbu.

Kromě problémů s výkupem pozemků spočívá ale hlavní riziko u metra D v konceptu tzv. „společného podniku“. Má se jednat o spolupráci DPP se skupinou Penta. Společný podnik plánuje čerpat úvěr 6,5 miliard a pak bude zakládat další firmy s developery, kteří mají pozemky kolem jednotlivých stanic. Firmy budou stavět obchodní centra a budovy nad stanicemi a v jejich těsném okolí. Město bude mít pouze zlomek podílu na zisku z těchto společností. Celkový developerský potenciál stanic metra D je přitom podle společnosti Deloitte cca 50 miliard korun.

Pirátům se nelíbí, že partner, firma NOPOCZ01 s.r.o. ze skupiny PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED (registrované v daňovém ráji, která je ale ručitelem firmy NOPOCZ01), má vlastnit ve společném podniku přes 51 % akcií. Tím bude obejit zákon o registru smluv. Dále bude snížena možnost Prahy řídit prostřednictvím DPP činnost společného podniku, protože partner má mít 2 osoby v představenstvu a DPP pouze jednu bez práva veto.

Vládnoucí koalice předložila zastupitelstvu návrh o metru pouze k „vzetí na vědomí“. Chtěli jsme se sejít s ředitelem Dopravního podniku Gillarem a věc prodiskutovat – v lednu 2018 však schůzku zrušil a nyní sdělil ústy svého sekretariátu, že vhodný termín nalezne až na začátku dubna. Přitom dle primátorky má být o metru rozhodnuto již nyní, ač celou dobu avizovala, že zastupitelstvo bude věc projednávat až v dubnu. Zastupitelé tak nedostali dostatek času ani možnost, aby přišli s konstruktivními návrhy na zlepšení.

Piráti navrhovali, aby se etapa D2 rozdělila na dvě části. Část Olbrachtova–Nemocnice Krč, kde je většina výkupů již vyřešena, a Nové Dvory–Písnice, s tím, že společný podnik by se založil maximálně pro část Nové Dvory-Písnice. Tím by se jednak zjednodušilo stavební povolení pro první část současné etapy I.D2, mohlo by se začít stavět dříve a bylo by možné pro tento úsek případně získat evropskou dotaci. Dále by město získalo čas na diskusi okolo rozvoje území kolem nových stanic v navazujícím úseku Nové Dvory–Písnice tak, aby rozvoj vyhovoval městu Praha a jeho obyvatelům a nedopatřením neskouzl k maximalizaci zisku ve prospěch developerů.

„Je otázka, zda je velký společný podnik vůbec potřeba. Rozvoj kolem stanic metra by se dal vyřešit společnostvmi založenými pro rozvoj konkrétní stanice. Tím by se mohla soutěž otevřít i pro menší investory, než je moloch typu Penty,“ říká pirátský zastupitel Viktor Mahrik.

Nedoporučovali jsme se překotně snažit uzavřít smlouvu na konci volebního období současné rady. Předkládaný materiál vykazoval známky spěchu a neúplnosti v podobě chybějících příloh (např. návrhu stanov společného podniku), nejasností ohledně dělení zisku z developerské činnosti, chybějící návaznosti na právě projednávaný metropolitní plán a další nejasnosti.

Metro D na Žižkov

Nehlasovali jsme pro metro na Žižkov, protože nám nebyla předložena žádná analýza, která by toto rozhodnutí odůvodňovala. Rozhodovalo se pouze na základě pocitů. Je nám jasné, že zastupitelé z Prahy 3 v magistráním zastupitelstvu měli potřebu hlasovat pro a přesvědčili k tomu své stranické kolegy (a nikdo se tím vlastně ani netajil), my se raději rozhodujeme na základě dat.

Síťové prvky pro Prahu

Dalším podivným projektem, které město na březnovém zasedání schválilo, je zakázka na síťové prvky za cca 140 milionů korun. Praha chce obnovit hardware vlastní komunikační infrastuktury. Nechala si proto vypracovat analýzu od společnosti Autocont k tomu, co má vlastně pořídit. Město v zakázce požaduje konkrétní hardwarové prvky tak, jak je nadiktoval Autocont. Vyjádřili jsme obavy v tom, že to bude zbytečně předražená zakázka – odhadovaná cena u jednotlivých položek je stanovena výše, než jsou ceny dostupné na trhu.

Obchody na sídlištích soukromé firmě

Zastupitelstvo mělo na programu i prodej několika pozemků, které se nacházejí pod obchody na některých pražských sídlištích v budovaných době socialismu (Bohnice, Chodov a Řepy). Koupit je měla společnost Reload Alfa Czech Republic s.r.o. za celkem 67 milionů korun. O společnosti, která je má koupit, přitom nevíme vůbec nic.

„Obáváme se, že by současná občanská vybavenost mohla být ohrožena. Dle našich zkušeností lze totiž předpokládat, že soukromý majitel začne vyvíjet tlak na změnu územního plánu, aby namísto obchodu mohl postavit výškové doby. Tak se tomu stalo například na Lužinách, kde výstavba nových „věžáků“ uprostřed sídliště vyvolala protesty místních obyvatel,“ komentuje situaci zastupitel za Piráty Viktor Mahrik. Objekty se přitom nacházejí na okrajových sídlištích Prahy, kde je občanské vybavenosti dlouhodobě málo a mnohdy se v nich nachází několik málo supermarketů, které místní potřebují.

Motorkářské oslavy

Z prostředků pro podporu cestovního ruchu měla jít také suma 5 milionů korun jako příspěvek na 115. výročí od založení značky Harley-Davidson.

„Sjezd fanoušků Harley-Davidson je ryze komerční akcí a nevidím důvod, proč by ji město mělo finančně podporovat,“ říká předseda pirátského klubu v pražském zastupitelstvu Adam Zábranský.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články