Piráti se obávají, že Metro D bude tunel

14. 09. 2017
Piráti se obávají, že Metro D bude tunel

Piráti upozorňují na developerský projekt s menšinovou účastí města, který v tichosti přijala o prázdninách pražská koalice. V dopravním podniku nedávno skončilo 1. kolo výberového řízení, do kterého se přihlásilo několik developerů. Vítěz má jako hlavní developer s dopravním podnikem uzavřít smlouvy, na základě kterých bude mít aspoň na 15 let většinu ve společném podniku.

Společný podnik si vezme úvěr 6,5 miliard a pak bude zakládat další firmy s developery, kteří mají pozemky kolem jednotlivých stanic. Firmy budou stavět obchodní centra a budovy nad stanicemi a v jejich těsném okolí. Město bude mít pouze zlomek podílu na zisku z těchto společností. Celkový developerský potenciál stanic metra D je podle společnosti Deloitte cca 50 miliard korun.

Myšlenka je to dobrá, protože nebudeme stavět metro do polí jako v Letňanech a město získá z rozvoje území kolem stanic metra D peníze. Ďábel je v detailu, stejně jako u všech dalších pochybných smluv, které město v minulosti uzavřelo: Opencard, pronájem Škodova paláce, Veolia apod. Nechceme, aby metro D bylo další tunel.

„V extrémním případě by se mohlo stát, že město dá do společného podniku pozemky, bude si je od něj pronajímat a nakonec mu zbude předlužený, vytunelovaný podnik. Tomu chceme již nyní předejít,“ říká Jakub Michálek, předseda zastupitelského klubu Pirátů.

Naše požadavky jsou:

  • kompletní návrh smluv s hlavním developerem musí být zveřejněn dostatečnou dobu před podpisem (tj. včetně akcionářských smluv, smluv o služebnosti apod.)
  • nejméně 90 % zhodnocení v důsledku změn územního plánu, které bude schvalovat Zastupitelstvo, aby nad stanicemi vznikla vysokopodlažní zástavba, by mělo být příjmem Prahy či dopravního podniku (pokud by byl tento zisk dělen standardně podle podílu na zisku, dostala by Praha jen cca 25 %)
  • Dopravní podnik musí mít aspoň blokační práva ve společnosti tak, aby mohl účinně spolurozhodovat o vývoji projektu
  • zásadní informace jako výše nákupní ceny pozemků a dalších transakcí budou dostupné zastupitelům, město by mělo mít široká kontrolní oprávnění vůči společným podnikům
  • Praha by neměla ručit za splátku 6,5 miliardového úvěru

Tyto požadavky jsme řekli řediteli Dopravního podniku a požádali ho, aby je schválilo představenstvo dopravního podniku jako nepřekročitelné mantinely vyjednávání s hlavním developerem. Primátorka přislíbila, že smlouvu budou mít před podpisem zastupitelé k dispozici, aby bylo jasné, že je pro město výhodná.

Odkazy

Zatím dostupné informace jsou k dispozici zde: http://www.dpp.cz/spolecny-podnik/

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články