Nadace má podporovat pražské děti, přitom krmí turisty trdelníkem. Kauza stánků na Staroměstském náměstí

27. 02. 2018
Nadace má podporovat pražské děti, přitom krmí turisty trdelníkem. Kauza stánků na Staroměstském náměstí

Malé prostranství se stromy a lavičkami za budovou Staroměstské radnice pronajímá městská část Praha 1 od roku 2015 nadaci Pražské děti řízené politiky městské části. Nadace má podporovat různé kulturní akce dětí, na tomto místě ale slouží jen jako prostředník pro pronájem lukrativních stánků s občerstvením pro turisty.

Městská část pronajímá pozemek nadaci za částku 2000 Kč/den s tím, že se zde mají konat kulturní vystoupení dětí. Akce pro děti jsou zde ale jen občas (podle smlouvy 8x do roka), zato každý den je zde 11 prodejních stánků. Ve čtyřech stáncích se prodávají hračky nebo výrobky z chráněných dílen, upomínkové předměty a oblečení. Dalších sedm pak prodává občerstvení – pečená selata, bramborové spirály, svařák, trdelník a další turistickou klasiku, kterou lze v centru Prahy vidět na každém rohu. Předražené občerstvení vydělává a stánky mají otevřeno po celý rok.

„Stánky za Staroměstskou radnicí jsou pro někoho velmi výdělečný byznys, bohužel to ale není Praha 1. Dle našich informací je tržní cena za pronájem jednoho stánku na tomto místě alespoň pětinásobná oproti tomu, co platí nadace. To by znamenalo, že Praze 1 uchází na nájemném několik milionů korun ročně,“ upozorňuje Adam Zábranský, předseda pirátského klubu v pražském zastupitelstvu. „Vedení Prahy 1 by nájemní smlouvu mělo přesoutěžit,“ vyzývá Adam Zábranský.

Stánky nadace neprovozuje sama, pronajímá je společnosti Delicato centrum Tomáše Ságla. Stejná společnost provozuje na Náměstí Republiky farmářské trhy, aniž by za to Praze 1 něco platila, ačkoliv jiní provozovatelé farmářských trhů na jiných místech platí za pronájem i přes milion korun ročně (viz Piráti žádají Prahu 1, aby si udělala pořádek ve farmářských trzích).

Městská část Praha 1 je s nadací Pražské děti personálně dokonale propojená. Osoby ve vedení nadace a městské části jsou ty samé – např. v poslední podepsané smlouvě z roku 2015 je za Prahu 1 podepsán starosta Lomecký (zároveň člen správní rady nadace Pražské děti) a za nadaci samotnou potom Daniel Hodek (zároveň radní na MČ Praha 1). Namísto toho, aby radní Prahy 1 atraktivní prostranství nabídli komerčnímu subjektu, dali ho vlastní nadaci a něco málo z výdělku dávají dětem – aby nikdo nemohl výsledný obchod zpochybnit. Ředitelka nadace odmítla Pirátům sdělit, za kolik stánky společnosti Delicato centrum pronajímají.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články