Praha obdržela darem od ČSOB 110 tabletů, budou pomáhat sociálním pracovníkům při terénní práci

10. 09. 2020
Praha obdržela darem od ČSOB 110 tabletů, budou pomáhat sociálním pracovníkům při terénní práci

Hlavní město Praha podniklo další krok směrem k efektivní pomoci lidem bez domova a sociálním pracovníkům předala tablety věnované Československou obchodní bankou. Praha distribucí darovaných tabletů navazuje na projekt humanitárního ubytování pro ohroženou skupinu lidí bez domova v několika prázdných hostelech a hotelech, které jsou v omezenější kapacitě stále v provozu. Od počátku v nich působí sociální pracovníci a další zaměstnanci z několika organizací, bez jejichž nasazení by nebylo možné tuto aktivitu realizovat.

„Protože mnozí ubytovaní lidé bez domova si chtějí najít práci a bydlení či udržovat kontakt se svými známými a rodinou, oslovil můj tým několik největších bank působících v České republice, zda by na tyto účely mohly věnovat svoji vyřazenou elektroniku,” uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení Adam Zábranský.

Na tuto žádost reagovala ČSOB, která městu věnovala 110 kusů tabletů. Tablety byly následně distribuovány mezi neziskové organizace, které vykonávají sociální práci na čtyřech humanitárních ubytovnách. Jsou to Centrum sociálních služeb Praha, Naděje, Armáda Spásy, Fokus, Maltézská pomoc, Asistence, R-Mosty, Farní charita Praha 1, Arcidiecézní charita Praha, Sananim, Progressive, Drop In, Medici na ulici, Bona, Jahoda, Jako Doma a Neposeda. Jednou z nejohroženějších skupin v době koronakrize jsou rodiče samoživitelé, proto Praha oslovila s nabídkou tabletů i Klub svobodných matek, který měl ale naštěstí podobných nabídek již dostatek.

„Jsem rád, že se ČSOB rozhodla věnovat tablety městu a že jsme je následně mohli darovat organizacím, díky kterým humanitární ubytovny fungují v podstatě bezproblémově. Jejich neuvěřitelné nasazení posouvá lidi bez domova dál a mnoho z nich si už našlo nebo hledá práci a standardní bydlení. Doufám, že tablety sociálním pracovníkům pomohou v jejich práci s klienty,“ doplňuje Zábranský.

„Podpora veřejně prospěšných aktivit a projektů je dlouhodobě součástí naší firemní DNA. V průběhu koronavirové krize se ještě více ukázalo, jak zásadní je umět pomáhat lidem ve svém okolí, především těm nejohroženějším. S radostí jsme proto věnovali tablety na pomoc lidem bez domova a věříme, že jim usnadní návrat do plnohodnotného života,“ říká Petr Hutla, člen představenstva ČSOB zodpovědný za společenskou odpovědnost.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články