„Korektní“ politický boj podle pravidel starosty Prahy 1 Lomeckého

„Korektní“ politický boj podle pravidel starosty Prahy 1 Lomeckého

Praha, 25. července 2018 – Jakoby pro městskou část Praha 1 neplatila Listina základních práv a svobod, dle které je cenzura nepřípustná. Blokovaný člen České pirátské strany David Bodeček k tomu uvedl: „V březnu letošního roku jsem zjistil, že nemohu vkládat příspěvky na facebookový profil Městské části Praha 1. Obrátil jsem se tedy na tajemníka úřadu, od něhož jsem obdržel informaci, že blokaci mé osoby provedl systém, avšak že sjedná nápravu, neboť jsem se v minulosti nedopustil žádné nevhodné komunikace.“ Vzhledem k tomu, že náprava se neuskutečnila, oslovil Bodeček tajemníka úřadu ještě jednou.

Mgr. Ing. František Dvořák k jeho žádosti uvedl:

„Do funkce tajemníka úřadu městské části Praha 1 mě jmenoval starosta Lomecký. Jistě tak nečinil s výhledem, že budu usnadňovat politický boj jeho odpůrcům.“

Tajemník v e-mailové korespondenci dodal, že věří, že Česká pirátská strana má mnoho inteligentních členů, kteří vědí, že politického úspěchu lze dosáhnout pouze v korektním politickém boji.

„Tajemník úřadu má zřejmě velký smysl pro humor, když na jedné straně hovoří o korektním politickém boji, jehož nezbytným atributem je svoboda projevu a svobodná soutěž politických stran, a na druhou stranu dodává, že facebookový profil nemůže zpřístupnit, neboť by tím usnadňoval politický boj konkurentům stávajícího starosty,“ dodává Bodeček.

Postoj tajemníka úřadu k celé problematice a omezování člena České pirátské strany Bodečka podtrhuje jeho písemné vyjádření: „stejně jako v soukromém sektoru, i ve veřejné správě se vysoce cení loajalita podřízených, proto, a nejenom proto, nemůžu a nebudu vystupovat proti starostovi a jeho zájmům.“

David Bodeček považuje takovouto blokaci na oficiálním profilu městské části za nezákonnou a proto podal podnět Magistrátu hlavního města Prahy, aby situaci z pozice nadřízeného úřadu napravil.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články