Projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání nabídne zdarma pražským školám nová témata a řešení

15. 02. 2022
Projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání nabídne zdarma pražským školám nová témata a řešení

Předčasné odchody ze vzdělávání, prevence a řešení (kyber)šikany, rozvoj demokratických principů, potřeby žáků s odlišným mateřským jazykem, podpora vedení pražských škol. Nejen tato témata a aktivity nabízí prostřednictvím partnerů projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání, o kterém dnes jednala Rada hl. m. Prahy. Celková alokace projektu, podpořeného fondy Evropské unie (skrze OP VVV), přesahuje 350 milionů korun. Jelikož je projekt finančně podpořen z fondů EU, pražské školy nezaplatí za nabízené programy a aktivity ani korunu.

Zkratka iKAP znamená „implementace Krajského akčního plánu“ – tedy proces, kdy se do praxe zavádějí priority vzdělávání, které jsou v takovém plánu definované. Krajský akční plán (KAP) je, obecněji řečeno, nástroj pro zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. To vše v souladu se vzdělávacími prioritami MŠMT.

„A právě priority ministerstva školství a hlavního města Prahy v oblasti vzdělávání přenáší do praxe projekt iKAP II – Inovace. Pro Prahu ho koordinuje Pražský inovační institut, jenž se už dva roky zaměřuje na inovace a propojení vzdělávání, veřejného sektoru a podnikání v metropoli. Tento inovační projekt je jedním z největších, který institut řeší, má celkem jednačtyřicet partnerů,” uvedl pražský radní pro oblast školství a podpory podnikání Vít Šimral.

Hlavních partnerů, kteří budou v následujících dvou letech realizovat většinu plánovaných aktivit, je dvaadvacet. Jsou mezi nimi neziskové organizace (např. META, InBáze, Vigvam, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání nebo CEDU – Centrum pro demokratické učení) i akademické a vzdělávací instituce (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, ČVUT, Gymnázium Na Zatlance, Akademie řemesel Praha a další).

„Naším cílem je pomáhat školám zavádět inovativní postupy řízení i výuky tak, aby se žáci učili v prostředí, které je plně podporující,“ říká Petr Valenta, gestor projektu.

Projekt začal oficiálně fungovat loni v červnu, některé spolupracující organizace zahájily aktivity už během loňského léta a podzimu, jiné teprve program připravují. Např. organizace Post Bellum realizovala divadelní letní dílny pro žáky ohrožené školním neúspěchem a nyní pořádá semináře pro učitele, workshopy pro školní třídy a rozjíždí tandemovou výuku. Organizace Jules a Jim pro školy pořádá semináře v oblasti prevence šikany pro školní metodiky prevence a pedagogické sbory, Člověk v tísni nabízí v rámci projektu skupinové supervize a kurzy pro učitele a asistenty pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Workshopy k rozvoji digitálních kompetencí pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ a jejich pedagogy nabízí organizace OSE Czech republic v jedinečném prostoru Haly 40 v Pražské tržnici v Holešovicích. Dílny, kde se účastníci naučí pracovat s virtuální realitou, audio a video streamingem či 3D tiskem, doplní vzdělávací program v oblasti prevence závislostí, kyberšikany a zdravého přístupu k technologiím a online prostředí. Jeden z dalších partnerů, Česká asociace streetwork, řeší s pražskými školami prevenci předčasných odchodů žáků ze vzdělávání a pořádá semináře s odborníky na důležitá témata. Společnost pro kreativitu ve vzdělávání spoluorganizuje nyní v únoru Festival umění a kreativity ve vzdělávání, který je určen školám, pedagogům i široké veřejnosti. Běží i první setkání (prozatím online) k podpoře podnikavosti ve školách, které pořádá Pražský inovační institut či Inovační laboratoř Univerzity Karlovy.

A v těchto dnech se rozbíhá jedna z nejdůležitějších částí projektu: program Rozvíjíme školu spolu, který realizuje přímo Pražský inovační institut.

„Jde o leadership program, mentoring a koučink pro vedení pražských škol, tedy nejen pro ředitele, na kterém spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a Institutem firemní kultury,“ přibližuje Petr Valenta. „Do leadership programu jsme přidali i školení ke strategickému řízení škol, aby ti, kdo je vedou nebo v budoucnu povedou školy, nemuseli jen hasit aktuální problémy, ale měli dlouhodobou strategii. Aby se stali silnými leadery, kteří dokážou stmelovat pedagogický sbor a vedou ke společné vizi,“ popisuje Valenta.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články