Hlavní město postupuje v transformaci bývalého kojeneckého ústavu Charlotty Masarykové

09. 05. 2022
Hlavní město postupuje v transformaci bývalého kojeneckého ústavu Charlotty Masarykové

Radní hlavního města v pondělí 9. května schválili podání žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení týkající se dětského domova Charlotty Masarykové, aby se mohla transformovat další část tohoto bývalého kojeneckého ústavu. Výsledkem je druhá domácnost v běžném prostředí s dostatečným personálním zajištěním, odpovídajícím potřebám umístěných dětí.

V návaznosti na plán modernizace z listopadu 2020 prochází Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové komplexní transformací, která spočívá v přechodu bývalého kojeneckého ústavu, později dětského domova pro děti zpravidla do tří let, na soubor komunitních služeb ambulantních, terénních a pobytových. Pobytové služby, které také postupně vznikají, již nemají charakter ústavní péče, tzn. odpovídají komunitní péči v domácnostech, kterou určují klíčové parametry jako je například velikost domácnosti, běžná organizace každodenního života a s tím spojený poměr pracovníků a dětí, který musí vycházet z potřeb dětí a odpovídat nárokům na individualizovanou péči.

„Každé dítě má právo žít ve své vlastní nebo náhradní rodině; není-li to možné, má žít v prostředí, které se co nejvíce blíží běžnému životu, což znamená zejména bezpečné prostředí s dostatkem individualizované pozornosti a podpory. Pro děti v dnešním kojeneckém ústavu, které se nemohou vrátit do biologické rodiny ani přejít do rodiny náhradní, jsme našli řešení v podobě domácnosti zřizované podle školského zákona. Dnešní rozhodnutí rady hlavního města znamená, že další čtveřice dětí bude moci začít žít běžným způsobem života i přes umístění do náhradní péče. Děti již mají připravený vybavený byt k nastěhování i tým pečovatelů. Ještě je třeba zajistit totéž pro zbylých osm dětí,“ řekla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

„Děti by měly žít primárně v rodině. Pokud to není možné, je třeba jim zajistit takové zázemí, aby se jejich život přiblížil co nejvíce životu jejich vrstevníků žijící v běžných rodinách. Díky této transformaci jim to umožníme a děti budou moci žít ve stabilním prostředí co se týče prostoru i vztahu,“ řekl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Po dokončené transformaci bude celá lůžková kapacita bývalého kojeneckého ústavu přeměněna na čtyři domácnosti v běžné zástavbě, každá pro maximálně 4 děti. V každé jednotce bude personální standard zajištěn tak, že přes den budou o děti k dispozici dvě dospělé osoby. Tím hlavní město dostojí požadavku § 4 odst. 5 školského zákona o min. počtu 2 a max. počtu 6 organizačních jednotek (domácností, resp. rodinných skupin) v zařízení.

„Ačkoli jsou všechny děti v našem dětském domově v registru dětí vhodných pro adopci či pěstounskou péči, není o ně zájem. Možná proto, že se jedná buď o děti s nějakou specifickou potřebou (např. s postižením intelektu, závažným fyzickým znevýhodněním či specifickou psychiatrickou diagnózou) či o sourozenecké skupiny. I těmto dětem se však snažíme zajistit, aby žily život co nejpodobnější životu jejich vrstevníků: aby žily v běžném bytě, v domácnosti, která je velikostí podobná běžné rodině, kde o děti pečují rodiče. Podle školského zákona je rodinná skupina tvořena šesti až osmi dětí a pečuje o ně pouze jeden vychovatel. V našich rodinných skupinách jsou ale maximálně čtyři děti a jedno z nich je dítě s významnou zdravotní zátěží. Pokud nejsou děti ve školce či škole, pečují o ně vždy dva dospělí, v noci pak jedna osoba. Jde o tým vychovatelů a vychovatelek, kteří se o děti starají v pozici náhradních rodičů. Ministerstvo školství takový postup schvaluje, zákon totiž nebrání vytvořit menší skupinu, pokud zřizovatel uhradí zvýšené náklady na její provoz. Naše děti mají to štěstí, že zřizovatel s naším konceptem souhlasí a pomáhá nám získávat byty vhodné pro potřeby dětí,“ řekla Radka Soukupová, ředitelka Centra Charlotty Masarykové.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články