Gymnázium Českolipská bude v letošním roce rozšiřovat prostory pro výuku

17. 01. 2022
Gymnázium Českolipská bude v letošním roce rozšiřovat prostory pro výuku

Praha, 17. ledna 2022 –⁠ Pražští radní odsouhlasili záměr na investici na Gymnáziu Českolipská v Praze 9, v jejímž rámci bude provedena nástavba části objektu školy. Předpokládaná hodnota je necelých 19 milionů korun a investice bude hrazena z rozpočtu hl. m. Prahy z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport.

„Stejně jako je tomu u Gymnázia v Českolipské i u ostatních plánovaných investičních akcí odboru školství vycházíme především z potřeby renovovat a rozšiřovat stávající prostory školních budov, kdy jsme tlačeni narůstající demografickou křivkou a s tím souvisejícím nutným zvyšováním kapacit. V případě této investice vzniknou na Českolipské tři nové odborné třídy pro studenty a jejich výuku,” říká radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

V nástavbě gymnázia nově vzniknou tři odborné třídy, včetně kabinetu, a strojovna vzduchotechniky pro větrání prostoru učeben a ostatních prostor. Dále bude k pavilonu přistaveno i požární únikové schodiště, aby stavba odpovídala bezpečnostním standardům. Součástí objektu bude také retenční nádrž pro zadržení srážkových vod.

Předpoklad zahájení zadávacího řízení je leden 2022, vlastní realizace v roce 2022 a 2023.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články