Na Prahu 1 míří exekuce kvůli utajování informací

13. 11. 2015
Na Prahu 1 míří exekuce kvůli utajování informací

Zastupitel hl. m. Prahy za Pirátskou stranu Adam Zábranský požádal Magistrát hl. m. Prahy, ať provede exekuci na Úřad městské části Praha 1. Ten mu totiž i přes rozhodnutí Magistrátu nechce poskytnout informace o nájmech svěřených nemovitostí. Nyní mu za to hrozí peněžité pokuty v řádu až desetitisíců korun. Piráti považují zveřejňování informacích o nájmech za zásadní protikorupční nástroj.

Adam Zábranský vede s Prahou 1 spor o seznam nájmů již přes půl roku. V únoru 2015 si vyžádal informace o tom, komu a za kolik peněz tato městská část pronajímá jednotlivé byty a hlavně nebytové prostory. „Hned od počátku bylo zřejmé, že mi Praha 1 tyto informace z nějakého důvodu nechce poskytnout. Požádali mě totiž o úhradu nákladů na zpracování informací ve výši 117 tisíc korun,“ popisuje první reakci městské části Adam Zábranský. Ten si proto v souladu ze zákonem o svobodném přístupu k informacím proti této výši úhrady podal stížnost.

Městská část ale nepostupovala v souladu se zákonem a namísto předání stížnosti Magistrátu zastupiteli odpověděla sdělením, ve kterém na částce trvala. „Musel jsem se proto sám obrátit na Magistrát a požádat ho o zjednání nápravy. Ten nakonec rozhodl, že požadovaná výše úhrady není řádně odůvodněná. Dospěl ke stejnému závěru jako já, že aby městská část mohla řádně vybírat nájmy, musí mít výše nájmů evidované i jinde než ve smlouvách (jak Praha 1 tvrdila) a tudíž vyhledávání informací nemůže být tak náročné.“

Praha 1 se ale příliš nepoučila a v červenci zaslala žadateli žádost o úhradu nákladů ve výši 70 000 Kč. „Proti tomu jsem znovu podal stížnost a Magistrát v září 2015 opět dopěl k závěru, že částka není řádně zdůvodněná. Nařídil Praze 1 do 15 dnů zjednat nápravu, ta od té doby mlčí,“ pokračuje Adam Zábranský. Protože městská část ve stanovené lhůtě 15 dnů nepožádala o úhradu nákladů, ztrácí dle § 17 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím na úhradu nákladů nárok.

„Vzhledem k tomu, že Praha 1 zatím ještě nesplnila příkaz Magistrátu, aby při vyřizování mé žádosti zjednala nápravu, měl by na ní Magistrát podle správního řádu nařídit exekuci, o což jsem ho požádal. V případě nesplnění uložené povinnosti hrozí městské části od Magistrátu donucovací pokuty až ve výši 100 000 Kč. Já doufám, že Praha 1 se konečně rozkouká a informace mi poskytne. Veřejnost by měla vědět, za jaké ceny pronajímá nemovitosti v centru metropole,“ zakončuje Adam Zábranský.

Piráti již v říjnu 2015 zveřejnili seznam nájmů nebytových prostor hl. m. Prahy, který předtím vymohli od Magistrátu. V tomto seznamu ale nejsou nemovitosti svěřené do správy městským částem.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články