Únor Evy Horákové: Nový ředitel ústavu ve Svojšicích, situace v centru pro ohrožené ženy a Housing First

13. 03. 2019
Únor Evy Horákové: Nový ředitel ústavu ve Svojšicích, situace v centru pro ohrožené ženy a Housing First

Milí Pražané, tento únor jsem měla poměrně náročný, pokoušela jsem se především zmapovat situaci v sociálních zařízeních, které Praha provozuje. Zjistila jsem, že mnohá z nich fungují velmi dobře, ale chybí nám více azylových domů pro ženy a návaznost na MČ, které by umožnily svým občanům možnost bydlení.

Sešla jsem se s ředitelem domu pro zrakově postižené Palata na Praze 5 a jednala s ním o budoucnosti a provozu nového domu, který se zde má stavět. Dům pro pacienty s Alzhaimerovou demencí. Domnívám se, že s finančními náklady 5,1 milionu na jedno lůžko je dům příliš drahý a budeme pro něj hledat řešení, které by zajistilo stejnou péči a nikterak neovlivnilo zrakově postižené, kteří tam žijí.

V domově pro zdravotně postižené ve Svojšicích, který patří pražskému Magistrátu, došlo ke změně ředitele. Situace v domě byla již dlouhodobě neudržitelná; neexistovala zde žádná koncepce pro jeho fungování, péče o klienty byla nedostačující, nebylo jim poskytováno ani vzdělání ani práce; nekonaly se zde opravy a obnovy objektu byly činěny bez spolupráce s Magistrátem

Navštívila jsem rovněž centrum pro týrané a osamělé ženy Rosa, kde dochází k strmému nárůstu případů. Zatímco za jediný rok měli dříve 600 případů, za první měsíce roku 2019 jich bylo zaznamenáno na dvě stovky. Centrum je neustále vystavené bezpečnostní hrozbě, neboť některé ženy se zde schovávají před násilnickými bývalými partnery, musí jim ale dle rozhodnutí soudu každých 14 dní dávat děti do střídavé péče. Nemohou tak kontakt s násilníkem přerušit.

V Brně jsem se účastnila společně s radním Adamem Zábranským a radní Milenou Johnovou akce Housing first a Rapid Rehousing. Oba projekty umožnují druhý život lidem bez domova.

Účastnila jsem se semináře o ohrožení dětí, kterého se účastnila řada odborníků z celé Prahy. Cílem bylo propojení škol a sociální sféry tak, aby bylo možné zabránit na školách patologickým jevům. V dané věci bude nezbytné iniciovat meziresortní setkání a umožnit lepší inofrmování pracovníků Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Byla jsem rovněž v kontaktu se zástupci dětského domova Charlotte Masarykové ve Zbraslavi. Jsou tam zdravé děti ve věku do šesti let, které však mohou být v ohrožení během noci. Problémem domova jsou někdy až příliš velké skupiny děti. Nebylo to příjemné setkání a ještě více mě to utvrdilo v tom, že děti nepatří do ústavu, ani velké skupiny, ani v noci a je třeba více apelovat na to, aby byla v tomto případě lépe využívána pěstounská péče.

Bude nezbytné, aby Magistrát přijal novou rodinnou politiku. Odpovědná komise v minulém volebním období se na daném dokumentu nejen nedohodla, ale pod vlivem neshod ohledně jeho přijetí se dokonce i rozpadla.

Dne 21. února 2019 se rovněž sešel i sociální výbor, který se především zabýval rozdělování grantů.

Jednala také komise pro národnostní menšiny, kde jsem členem, neboť mám v rodině ze strany muže národnost slovenskou, maďarskou. Překvapilo mě, že jednotlivé skandinávské země mají sice projekty na území Prahy, nicméně hlavní město nežádají o finanční podporu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články