Podruhé zasedalo zastupitelstvo

22. 12. 2014
Podruhé zasedalo zastupitelstvo

Rádi bychom se ještě vrátili k minulému týdnu, kdy se konalo 2. zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy. Ve čtvrtek, 18. prosince 2014, se sešlo všech 65 zastupitelů k celodennímu jednání. Šlo o první pracovní zasedání po ustavujícím z konce měsíce listopadu. Přinášíme stručný souhrn klíčových bodů, u některých si můžete rozkliknout podrobnosti. Za klíčové body zasedání považujeme:

  • Koalice ANO 2011, ČSSD a Trojkoalice (Strana zelených, KDU-ČSL, STAN) odmítla zařadit na program jednání návrh Pirátů na lepší zveřejňování smluv (viz článek). Pro zařazení návrhu na program jednání dokonce hlasovala i ODS a TOP 09. Návrh představovali Adam Zábranský a Mikuláš Ferjenčík. Petra Kolínská (Strana zelených) přislíbila, že její výbor pro legislativu – rozšířen v názvu nyní i o informatiku – návrh projedná.
  • Piráti se ohradili proti tomu, že Ministerstvo pro místní rozvoj chce pozastavit pražské stavební předpisy jako celek, ačkoliv Praze vytklo jen drobné části. Takový považují Piráti za nezákonný. Rovněž dodávají, že ve výsledku na pozastavení pražských stavebních předpisů (viz článek). Současná a bývalá Rada na tom však mají také svůj podíl, protože nesjednaly nápravu na výzvu ministerstva.
  • Jakub Michálek navrhl při schvalování zástupců Prahy na valných hromadách městských společností, aby probíhalo pravidelné přesoutěžení miliardových zakázek. Jde například o podivnou zakázku na pražskou vodu (společnost Veolia) a svoz odpadu (nyní vyhlašovaný 10letý tendr). Návrh, aby byly miliardové zakázky připravovány vždy nejdéle na 4 roky (délka volebního období) zastupitelstvo hlasy koalice a TOP 09 zamítlo.
  • Mikuláš Ferjenčík interpeloval primátorku Adrianu Krnáčovou. Ptal se na jednoduchou otázku: Kdy už bude streaming zasedání Rady, jak bylo slíbeno v předvolebních televizních debatách? Paní primátorka uvedla, že Rada tuto záležitost vyhodnotí a své rozhodnutí oznámí. Piráti rovněž podpořili myšlenku, aby na zasedání Rady měli přístup zástupci opozičních zastupitelských klubů, což vzbudilo zajímavou debatu, do které se zapojila také ODS.
  • Jakub Michálek navrhl vyřazení tisku z programu jednání, ve kterém se zastupitelstvu navrhoval nevýhodný prodej pozemku s parkovištěm na Praze 11. Starosta Prahy 11 pan Stiller již předtím upozornil zastupitelstvo, že zisky jdou off-shore firmám. Jakub Michálek zjistil, že na 1 metru čtverečním parkoviště Praha prodělává 95 Kč za rok. Zastupitelstvo návrh vyřadilo z pořadu jednání.
  • Opět se svedl boj o vedení kontrolního výboru, neboť jeho předseda v minulém hlasování zvolen nebyl. (viz článek). Dostali jsme nicméně ještě méně hlasů než minule – celkem jedenadvacet. Je nicméně překvapující, že hlasy oproti minulému zasedání přibyly panu Filipu Humplíkovi z ODS.
  • Piráti rovněž vyzvali Radu, aby připravila změny zákona o hlavním městu Praze. Ten má dnes celou řadu absurdních ustanovení. Například seznam majetku je veden ve statutu a každá změna svěření majetku jednotlivé městské části musí proběhnout změnou statutu města. Piráti chtějí, aby se majetek uchovával v databázi.

V návaznosti na jednání zastupitelstva se sešel zastupitelský klub, který schválil způsob vnitřní přípravy tisků na projednání a postup při připomínkování.

Zastupitelský klub rovněž přijal usnesení, že do únorového zasedání zastupitelstva musí být přijat návrh na zveřejňování smluv, jinak místo konstruktivní opoziční práce přijde adekvátní reakce.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články