Firma postavila černou stavbu, Praha 1 jí přesto odpustila nájemné

25. 10. 2016
Firma postavila černou stavbu, Praha 1 jí přesto odpustila nájemné

Pražský zastupitel za Piráty Adam Zábranský podal trestní oznámení na členy rady městské části Praha 1 kvůli porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Rada Prahy 1 totiž odpustila nájemné ve výši 1,2 milionu Kč provozovateli tržiště Dlouhá 14 za dobu, kdy nebyl schopný tržiště provozovat v důsledku rekonstrukce objektu. Na tom by nebylo nic zas tak neobvyklého, až na jeden zásadní faktor: rekonstrukce proběhla v rozporu se zákonem, jednalo se tedy o černou stavbu. Provozovatel, firma Morgenstern s.r.o., realizací stavby porušila i nájemní smlouvu s městskou částí, ve které je uvedeno, že stavební práce mohou být prováděny pouze se všemi potřebnými souhlasy podle zákona. Ty si ale firma nezískala. Nezákonnost stavby konstatoval Magistrát hl. m. Prahy, který také nařídil stavebnímu úřadu Prahy 1 černou stavbu odstranit. Ten to ale neudělal.

„V tomto případě neměla rada Prahy 1 nájemné odpouštět, protože do nepříznivé situace se nájemník dostal porušením zákona. Za porušení smlouvy měl být potrestán, radní ho ale naopak odměnili,“ konstatuje zastupitel Adam Zábranský, který se kauzou zabýval na základě podnětu občana Prahy 1. „A není to jediné pochybení v této kauze. Starosta také podepsal nájemní smlouvu až půl roku poté, co ji měl podepsat podle usnesení rady, tudíž městská část přišla o dalších téměř 900 000 Kč na nájemném. Oboje je dle mého názoru porušení péče řádného hospodáře, a to navíc úmyslné, tudíž mohlo dojít ke spáchání trestného činu,“ dodává.

Na kauze je podezřelá i nečinnost stavebního úřadu Prahy 1. Magistrát ho už v srpnu 2014 vyzval, ať mu předá spisový materiál, ale i přes následné opakované urgence se spisu dočkal až v červenci 2015. Magistrát následně přikázal stavebnímu úřadu Prahy 1, ať odstranění černé stavby zařídí. Ten tak ale neučinil.

Nájemník Morgenstern s.r.o. platí městské části za celý prostor o rozloze 1000 metrů čtverečních zhruba 2 miliony Kč ročně. Dále ho ovšem podnajímá několika dalším obchodníkům za neznámou cenu. Z dokumentu, který mají Piráti k dispozici, vyplývá, že nájemník od svých podnájemníků vybírá až čtyřnásobek toho, co platí městské části. Praze 1 tak na tomto netransparentním pronájmu uchází zisk několika milionů ročně. Jednatelem společnosti Morgenstern je přitom bývalý asistent radního Prahy 1 i hlavního města Prahy Daniela Hodka, podnikatel Alexey Budarin.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články