Primátor Hřib přivítal Světlanu Cichanouskou v Praze

09. 06. 2021
Primátor Hřib přivítal Světlanu Cichanouskou v Praze

Vážená paní Svjatlano Cichanouská, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat v Praze. Před více než 30 lety bylo naše město centrem protestů, které vedly k vymanění země z totalitního režimu a ze sféry sovětského vlivu. Minsk je nyní centrem demonstrací, které se rovněž snaží vymanit Vaší zemi z totality vedené prezidentem Lukašenkem a podporované putinovským Ruskem.

Praha setrvale podporuje běloruské protesty proti zfalšovaným volbám, porušování lidských práv a režimu založeném na útlaku a zastrašování. Je pro mě velmi důležité, že Vám nyní mohu vyjádřit podporu i osobně.

V srpnu loňského roku jsme na počest demonstrantům v Bělorusku nasvítili Petřínskou rozhlednou, jeden ze symbolů Prahy. Na budově Nové radnice, která je sídlem vedení města, jsme vyvěsili historickou běloruskou vlajku, jež tam vlaje doposud. Rada hlavního města Prahy také schválila pronájem několika městských bytů obětem represí běloruského režimu. Měl jsem tu čest předat lidskoprávní cenu Homo Homini členům běloruské organizace Vjasna, kteří dohledávali zadržené protestující, dokumentovali porušování lidských práv a pomáhali obětem policejního násilí. V budově naší Nové radnice nyní probíhá výstava prací běloruských protirežimních umělců nazvaná Křik z Běloruska. Připravil ji Svaz Bělorusů v zahraničí, sídlící v Praze. Jsem potěšen, že Vám výstavu dnes budu moci ukázat.

Pevně věřím, že obdivuhodné úsilí Vás, Vašich kolegů a všech běloruských občanů, kteří bojují za svobodu, dovede Bělorusko do stavu, kdy celá země bude založena na právním státě, demokracii a dodržování lidských práv. Toto jsou klíčové hodnoty i pro naše město. Jsou to hodnoty křehké a je nutné o ně neustále pečovat a připomínat si jejich význam. Vaše nasazení a odvaha v jejich hájení je proto tím nejsilnějším vzorem i pro Prahu.

Závěrem bych Vám osobně chtěl popřát hodně sil a také brzké shledání s Vaším manželem. Podobně jako další lidé v Bělorusku je vězněn neprávem, a proto doufám v jeho brzké propuštění. Vaší zemi přeji skutečně demokratické volby, aby si Bělorusové mohli svobodně vybrat svoji budoucnost.

Držte se, v Praze máte oporu!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články