Praha 1 přišla o 52 milionů kvůli zmanipulovaným prodejům bytů, policie už případ na podnět Pirátů prověřuje

Praha 1 přišla o 52 milionů kvůli zmanipulovaným prodejům bytů, policie už případ na podnět Pirátů prověřuje

Piráti z Prahy 1 detailně rok a půl monitorovali a analyzovali výběrová řízení, na jejichž základě Praha 1 prodala v posledních čtyřech letech 62 bytů. Zjistili, že prodej bytů na Praze 1 formou „obálkové metody“ provázely ze strany radnice v letech 2014-2016 podivné praktiky a byty byly prodány výrazně pod cenou obvyklou. Městské části Praha 1 tak podle Pirátů vznikla škoda ve výši 52 milionů. Na základě trestního oznámení, které podal člen Pirátů David Bodeček, zahájilo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 úkony tří samostatně vedených trestních řízení. Nyní probíhají výslechy.

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 v současné době prověřuje podezření ze spáchání zločinu a přečinu při porušení povinnosti při správě cizího majetku a dále přečin sjednání výhody při zadání veřejných soutěží.

Při prodeji bytů bylo povinností určit cenu obvyklou, a pokud by existovala odchylka, měla být v usnesení zastupitelstva při prodeji bytů odůvodněna. Radnice ale nijak cenu obvyklou nezjišťovala.

Některé byty Praha 1 prodala osobám napojeným na úředníky a zastupitele. Jeden z těchto bytů například získala Michaela Šupinová, místopředsedkyně ČSSD na Praze 1, kvůli jejímž jiným kšeftům s radnicí již Piráti v červnu podali trestní oznámení. Byt si koupila za cenu, která byla nižší než cena obvyklá o více než 2,5 milionu korun.

Rada Prahy 1 si nechala v dubnu 2018, tj. tři roky od prodeje bytů z let 2014 a 2015, na základě Bodečkem podaného trestního oznámení dodatečně vypracovat znalecký posudek, který dle sdělení tajemníka potvrdil, že byty byly v minulosti prodány za cenu obvyklou a že Praze 1 nevznikla škoda. To však Bodeček odmítá:

„Znalecký posudek byl vypracován během pouhých čtrnácti dnů. Za tak krátkou dobu je téměř nereálné sehnat po třech letech od prodeje bytů materiály, natož provést rozbory a vyhodnocení,“ říká David Bodeček.

Podle Bodečka závěr posudku v žádném případě nestanovil cenu obvyklou, a tudíž nemohlo být konstatováno, že žádná škoda Praze 1 nevznikla. Praha 1 mu navíc odmítá posudek vydat, ačkoliv je to její zákonná povinnost.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články