David Bodeček zůstává radním pro majetek na Praze 1

David Bodeček zůstává radním pro majetek na Praze 1

Praha, 12. prosince 2019 – V reakci na otevřený dopis starostovi Prahy 1 Pavlu Čižinskému od pirátského radního pro majetek Davida Bodečka ze dne 20. listopadu 2019, proběhla tři konstruktivní koaliční jednání, která napomohla ke vzájemnému vyjasnění si stanovisek k jednotlivým tématům a k dohodě na krocích, které přispějí k zefektivnění práce rady i úřadu.

„Vzhledem ke vstřícnosti koaličních partnerů Prahy 1 Sobě, My co tady žijeme a Zelená pro jedničku se David Bodeček rozhodl setrvat ve funkci radního pro majetek. Děkujeme všem za zodpovědný přístup a těšíme se na další spolupráci,“ říká Jaroslava Nárožná Mašatová, předsedkyně Pirátů Prahy 1.

Vážený pane starosto, vážení radní, zastupitelé, milí úředníci, kolegové, občané,

v první řadě bych velice rád vyjádřil své poděkování všem, kteří mi v posledních dnech vyjadřovali podporu. Zároveň děkuji i za konstruktivní kritiku, která zazněla na adresu mé osoby, práce, nebo v otázce mnou zvoleného postoje.

Velmi oceňuji přístup starosty Pavla Čižinského (Praha 1 sobě), který všechny mnou zmiňované body, jež zazněly v otevřeném dopise, ihned začal řešit. Ne vše se ale vyřešilo k mé spokojenosti a rozcházíme se i nadále ve vnímání správného chodu úřadu.

Znovu opakuji, zdaleka v této záležitosti nejde jen o mě, ale o celkové nastavení komfortu všech zaměstnanců a vedoucích pracovníků na úřadě Prahy 1, který povede ke spokojenosti všech. To se nepochybně přívětivě odrazí v přístupu k našim občanům Prahy 1. Úředníci primárně potřebují klid na svou práci, dostatečné pracovní i finanční zázemí a pocit jistoty z dobře odvedené práce.

V uplynulých dnech proběhly celkem tři koaliční jednání, kde se diskutovalo nad mnou předloženými požadavky a podněty. S vyřešením některých z nich nejsem zcela spokojen. Během těchto jednání navíc vyplynuly další záležitosti, které trápí naše koaliční partnery. U těch, které jsou pro můj výkon funkce radního pro majetek a bytovou politiku zásadní, však musím respektovat směr, jakým se chce vydat současná koalice.

Největší radost mám např. ze schválené dotace “Grant na opravu domovního fondu 2020” a dále i slíbené podpory pro dva navazující roky. Daný projekt neměl být již letos realizován a v návrhu rozpočtu se s ním tudíž nepočítalo. Oceňuji také vypsání výběrového řízení na pozici tiskového mluvčího radnice Prahy 1 a stejně tak na pozici vedoucího oddělení vnějších vztahů. Posun nastal také v oblasti privatizace. Došlo k akceptaci, že se bude doprivatizovávat nikoli v jednotkách, ale minimálně v desítkách případů.

Do budoucna bych byl rád, aby byla vedena diskuze s tajemníkem úřadu, která vyřeší ne zcela ideální stav vzájemné spolupráce a spokojenosti.

Na závěr bych rád konstatoval, že vnímám ochotu starosty a koalice záležitosti řešit a vážím si otevření věcné diskuze nad mnohými tématy. Jsem rád, že si všichni koaliční partneři uvědomují, jak zásadní je, aby byly tyto záležitosti vyřešeny opravdu promptně a kompetentně. Apeluji tímto na všechny mé kolegy, aby byli nápomocni.

Vzhledem k projevení dobré vůle řešit neodkladné problémy Prahy 1 ze strany mých koaličních partnerů jsem se rozhodl, a to po konzultaci se stranickými kolegy, nadále setrvat na postu radního pro majetek a bytovou politiku. Tedy i přesto, že ne vše je vyřešeno, prozatím setrvávám. V opačném případě by to bylo v mém životě poprvé, kdy jsem předčasně opustil “bojiště”. Chtěl bych poděkovat všem, kterým osud naší městské části není lhostejný.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články