Piráti: Pražská koalice se rozhodla zachovat politické trafiky

24. 11. 2016
Piráti: Pražská koalice se rozhodla zachovat politické trafiky

Rada hl. m. Prahy na úterním jednání odhlasovala Základní zásady pro obsazování míst v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí hl. m. Prahy. Podle Pirátů jsou tyto zásady slabé a problém obsazování orgánů městských firem za odměnu neřeší.

Ze schválených zásad vyplývá, že člen zastupitelstva hl. m. Prahy může sedět v dozorčích radách pouze dvou společností s přímou majetkovou účastí Prahy. „Nic moc nového schválené zásady nepřináší. Pravidla se nevztahují ani na představenstva společností. Zastupitel tedy podle pravidel bude moci být například členem představenstva dvou městských firem a k tomu členem dozorčí rady dvou dalších, a bude to v pořádku. A už vůbec žádné omezení neplatí pro firmy s nepřímou majetkovou účastí Prahy, tedy na dceřinné společnosti,“ popisuje zastupitel za Piráty Adam Zábranský, který se problematice politických trafik dlouhodobě věnuje. „Dále podle pravidel na jednu stranu radní a předsedové některých výborů, kteří jsou za výkon své funkce normálně placeni, nemohou být v představenstvu některých městských firem. Toto omezení se ale netýká představenstev holdingů (energetika, plynárna a teplárna) ani jejich dceřinných společností, kde jsou odměny za funkci vůbec nejvyšší. Návrh ani nepovede k větší transparentnosti při obsazování dozorčích rad, protože nebude zveřejňováno, jaká politická strana koho nominovala, jaké má nominant odborné předpoklady pro výkon funkce, či z kterých kandidátů vůbec Rada vybírala. Naším záměrem také bylo, aby došlo k částečnému odpolitizování dozorčích rad a představenstev, k čemuž pravidla mlčí,“ shrnuje kritiku Pirátů Adam Zábranský.

Piráti navrhli regulovat obsazování orgánů městských společností před rokem. „Za prvé jsme chtěli zajistit, aby se nemohly opakovat nejhorší prohřešky minulosti, kdy například zastupitel za ČSSD Petr Hulínský během 3 let z městských firem inkasoval 10 milionů. Za druhé nám vadí, že hnutí ANO používá městské firmy jako zdroj financování svých zastupitelů. Rada nyní s desetiměsíčním zpožděním schválila pravidla, která žádné z těchto problémů neřeší.“ Piráti proto budou chtít, aby se na čtvrtečním zasedání zastupitelstva schválená pravidla projednala a upravila tak, aby reálně vedla ke změně k lepšímu.

Problémy schválených pravidel podle Pirátů:

  • pravidla se nevztahují na dceřinné společnosti ani na představenstva (kromě holdingů)
  • neexistuje orgán, který by nominace zhodnocoval (odborná způsobilost kandidátů, potřeba jejich kvalifikace v orgánu společnosti)
  • nebudou se zveřejňovat životopisy členů orgánů, takže veřejnost stále nebude vědět, kdo město ve firmách zastupuje
  • členové zastupitelstva nadále budou v představenstvech městských společností
  • v orgánech městských společností není zajištěna účast odborníků nezávislých na politicích

Návrhy Pirátů:

  1. omezení účasti členů zastupitelstva v představenstvech městských společností,
  2. rozšíření působnosti pravidel i na dceřinné společnosti společností s majetkovým podílem hl. m. Prahy a na představenstva společností s majetkovým podílem hl. m. Prahy,
  3. schválení pravidla, že v orgánech městských společností budou působit i odborníci bez úzkých vazeb na politické strany,
  4. zřízení orgánu, který bude nominace vyhodnocovat před rozhodnutím Rady,
  5. zveřejňování seznamu nominantů a životopisů vybraných uchazečů.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti se připojují k návrhu na svolání mimořádného zastupitelstva kvůli ovlivňování výběrových řízení v Praze mafiánskými strukturami.
06.03.2017

Piráti se připojují k návrhu na svolání mimořádného zastupitelstva kvůli ovlivňování výběrových řízení v Praze mafiánskými strukturami.

Zastupitelský klub Pirátů se dne 6. března 2017 jednomyslně usnesl, že souhlasí s návrhem na svolání mimořádného zastupitelstva. Důvodem je obsazování úřednických a odborných pozic města na základě politických dohod. Současná koalice navíc obsazování těchto...