Ondřej Prahu fakt Prokopne

Ondřej Prahu fakt Prokopne

Ondřej Prokop je člověkem, který o sobě tvrdí, že ho politika neživí. Ale opak je pravdou.

Od roku 2014 je zastupitelem městské části Praha 11, od roku 2015 je pak i zastupitelem hlavního města Prahy. Rok byl radním, od počátku roku 2019 pak byl místostarostou Prahy 11.

Pro svou neschopnost byl Ondřej Prokop z Rady městské části Prahy 11 v říjnu 2021 odvolán hlasy opozice i vládnoucí koalice. Mimo jiné také proto, že se nevěnoval práci na radnici kvůli velkému množství jiných svých funkcí a aktivit placených z veřejných peněz. Těch bylo a je tolik, že si to určitě zaslouží nějaký přehled na jednom místě.

Jeho manželka a zároveň mluvčí Prahy 11 mu sice založila stránku na Wikipedii, ale ta byla následně zrušena z důvodu “nedoložení encyklopedické významnosti”. Protože si však myslíme, že aktivity Ondřeje Prokopa by určitě neměly zapadnout, shrnujeme je na této stránce.

Obsah

  1. Škody způsobené prodlením Ondřeje Prokopa při řešení zatékání do budovy Sandry
  2. Královské platy z eráru pro Ondřeje Prokopa
  3. Prokopova IT firma získala bez soutěže zakázku na dodávku ložního prádla pro domov seniorů
  4. Proč byl Prokop odvolán z vedení Prahy 11? Lži kolem Areálu ledových sportů
  5. Ondřej Prokop z hnutí ANO si přivlatňuje zásluhy jiných. Umí se akorát vyfotit a lhát.

Škody způsobené prodlením Ondřeje Prokopa při řešení zatékání do budovy Sandry

Pomůže kbelík?

Bývalý místostarosta MČ Praha 11 Ondřej Prokop si byl vědom minimálně od léta 2020 zatékání do budovy Sandra v průběhu její rekonstrukce, za kterou byl odpovědný, ale tuto situaci nijak neřešil. Vědomě tak ohrozil investici za zhruba 400 milionů korun.

Místo drobné včasné opravy pak po roce zatékání do budovy navrhoval v létě 2021 obří zakázku na opravu střechy a pláště budovy. S radou MČ Praha 11 projektovou dokumentaci vůbec nekonzultoval. Musel přitom vědět, že MČ Praha 11 na tuto zakázku nemá v rozpočtu peníze a ani nemá zažádáno o dotace, ze kterých by bylo možné zmíněných chybějících cca 150 milionů Kč na zakázku zajistit.

Královské platy z eráru pro Ondřeje Prokopa

Money Power!

Ondřej Prokop je známý pro svou bezostyšnou kumulaci pozic placených z veřejných peněz. Za neuvolněnou funkci (tedy jako vedlejšák) místostarosty MČ Praha 11 pobíral zhruba 60 tisíc korun měsíčně. K tomu musíme připočítat jeho odměnu coby předsedy představenstva Jihoměstské majetkové ve výši 14 tisíc korun měsíčně a pak také odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady v městské firmě Pražská vodohospodářská společnost a.s. (nominován hnutím ANO) s odměnou ve výši 21 tisíc korun měsíčně, kde se účastnil za tři roky pouze dvou jednání dozorčí rady. Z eráru tak za tři roky načerpal přes 750 tisíc Kč za dvě schůzky. A když si připočteme odměnu za výkon člena Zastupitelstva hlavního města Prahy (kde se často neúčastní jednání komisí, kam se nechal zvolit), tak Ondřej Prokop si měsíčně v době, kdy byl místostarostou MČ Praha 11 přišel na krásných zhruba 115 tisíc korun měsíčně.

V minulosti byl kromě výše uvedeného navíc třeba členem dozorčí rady firmy:

  • Zdroj pitné vody Káraný, a.s. s odměnou 18 tisíc Kč měsíčně,
  • Pražská energetika Holding, a. s. s odměnou 17 800 Kč měsíčně a každoročním tantiémem ve výši 200 tisíc Kč,
  • Operátor ICT, a.s. ve výši 10 tisíc Kč měsíčně

Celkem je to ročně přes milion korun. Není ale první svého druhu. Pamatujete? My pamatujeme!

Ondřeje Prokopa si možná pamatujete i z legendární trafikantské tabulky, která ukázala, že každý zastupitel za ANO na magistrátu musel dostat trafiky za minimálně 100 tisíc měsíčně, aby hlasoval s tehdejší koalicí.

Prokopova IT firma získala bez soutěže zakázku na dodávku ložního prádla pro domov seniorů

Dostal dům seniorů nabídku, kterou nemohl odmítnout?

Ondřej Prokop kritizoval dřívější soutěžení zakázek malého rozsahu v IT na magistrátu. S magistrátními zakázkami “z ruky” bez soutěže pro IT firmy má Ondřej Prokop velkou zkušenost. Jeho vlastní IT firma Fresh Services s.r.o. získala v roce 2017 zakázku na dodání ložního prádla pro magistrátní domov seniorů Zahradní město v hodnotě 70 tisíc korun. Bez jakékoliv soutěže. Proč oslovil domov seniorů za vlády ANO pro dodávku ložního prádla právě pouze IT firmu pana Prokopa zůstává nadále tajemstvím.

Pikantní na Prokopově kritice magistrátu je i to, že kritizuje soutěžení zakázek dle pravidel, která platila celou dobu vlády hnutí ANO v Praze.. Tato pravidla vyžadovala u malých zakázek oslovení 3–5 firem a otevřeně se soutěžily jen zakázky nad 2 miliony korun. Piráti naopak prosadili v průběhu své vlády na jaře 2021 změnu těchto pravidel tak, aby už zakázky nad 500 tisíc korun byly soutěženy otevřeně.

I v rámci předchozích pravidel se nicméně za vlády Pirátů u malých zakázek soutěžilo tak, že rozhodovala pouze cena a na každou zakázku došlo více nabídek. To je ostatně vidět i na webu golemio.cz, kde Magistrát hlavního města Prahy od roku 2020 transparentně zveřejňuje informace o zakázkách, a to včetně těch, které obvykle úřady nezveřejňují. Mezi tyto údaje patří třeba počet konkurenčních nabídek. Také díky tomu snížil magistrát za vlády Pirátů mezi lety 2018 a 2021 náklady na IT o 143 milionů korun ročně.

Proč byl Prokop odvolán z vedení Prahy 11? Lži kolem Areálu ledových sportů.

Areál ledových sportů

Ondřej Prokop se vydává za jakéhosi disidenta projektu Areálu ledových sportů na Praze 11. Areál ledových sportů je PPP projekt (společný projekt městské části a soukromého investora) sportovního areálu pro zimní sporty s dlouhou historií z minulých volebních období. Ondřej tvrdí, že byl odvolán Piráty kvůli svému odporu k této stavbě. Realita je však úplně jiná. Ondřej Prokop byl v roce 2021 odvolán z pozice místostarosty městské části Praha 11 z důvodu naprostého nezvládnutí své gesce, nečinnosti a kumulace funkcí. Odvolán byl nejen hlasy svých koaličních partnerů z více stran, ale i hlasy opozičního Hnutí pro Prahu 11.

S těmi byl přitom Ondřej Prokop v koalici v minulém období, kde byly učiněny zásadní nevratné kroky směřující k realizaci projektu Areálu ledových sportů v podobě podpisu smluvy o právu stavby tehdejším starostou Štylerem (Hnutí pro Prahu 11), se kterým ANO sedělo v koalici. Důkazem, že Prokop tento projekt dále podporoval, je hlasování na ZMČ Prahy 11 dne 23. 3. 2017, kdy Prokop podpořil prodloužení práva stavby, jak dokládá jeho hlasování. A tento krok se opakoval znovu v následujícím roce 13. 9. 2018, kdy opět hlasoval pro další prodloužení práva stavby. Pokud měl pan Prokop pochybnosti o tomto projektu, mohl svým nesouhlasným hlasováním zajistit ukončení projektu, protože již v té době bylo jasné, že projekt bez účasti města nemůže vzniknout. Těžko tedy mohl být důvod jeho odvolání v tom, že se jako jediný snažil projekt Areálu ledových sportů zastavit, když naopak i kvůli jeho aktivitě v minulém období neměla městská část jinou možnost než tento projekt se soukromým investorem začít realizovat.

Ondřej Prokop z hnutí ANO si přivlatňuje zásluhy jiných. Umí se akorát vyfotit a lhát.

Kde se vyfotí příště? ;-)

Na sociálních sítích se začíná šířit odkaz, kde odvolaný místostarosta z hnutí ANO Ondřej Prokop tvrdí, co všechno u nás na jedenáctce odmakal. Jak je u Ondřeje zvykem, většina informací se ale nezakládá na pravdě. Opět je nutno připomenout, že Ondřej byl odvolaný hlavně za to, že pro naší městskou část nepracoval. To je holý fakt, i když Ondřej všude vypráví něco jiného. Je také důležité říci, že byl odvolán lidmi napříč celým zastupitelstvem Prahy 11.

Pojďme si uvést pár věcí na pravou míru.

Základní a mateřská škola Chodov

Dostavbu západního křídla školy hnutí ANO nechtělo, Piráti si ji však prosadili do koaliční smlouvy. Navíc sám Ondřej Prokop se v diskuzích na facebooku vyjadřoval, že “dostavbu školy zorganizovaly hysterické matky”. Takže lež jako vyšitá.

Základní škola Mendelova

Původní požadavek školy byl pouze na nové spotřebiče do kuchyně za zhruba 2 miliony. Ondřej Prokop nechal ale předělat vše na elektriku a v tomto důsledku je provoz kuchyně mnohem dražší. Rekonstrukce stála 15x tolik než to, co škola chtěla. Kvůli Ondřeji Prokopovi.

ZŠ Ke Kateřinkám

Ještě není zcela zateplená. Druhá etapa zateplení se realizuje bez zásluhy Ondřeje Prokopa.

Bydlení pro občany JM – Zahrady Opatov

Jedná se o developerský projekt, který městská část začala řešit ještě v době, kdy byl starostou Dalibor Mlejnský. Ondřej Prokop se nijak nezasadil o to, že se po letech podařilo domy obsadit konečně nájemníky. Původně se jedná o developerský projekt společnosti Sekyra Group, který měl začít stavět už v roce 2012. Developerovi se nepodařilo byty prodat a tak se v roce 2014 domluvila s tehdejším starostou Daliborem Mlenským, že MČ Praha 11 celý ten projekt koupí. K uzavření smlouvy došlo ještě před tím, než byl Ondřej Prokop vůbec zvolen zastupitelem.

Malé parkovací domy pro místní

Jedná se o vizualizace zpracované ve volebním období 2014 až 2018. Ondřej Prokop o nich nikdy nemluvil a ani nikdy nebyla ze strany hnutí ANO žádost je rozpracovat. Vizualizaci, kterou Ondřej prezentuje si narychlo objednala Jihoměstská majetková v roce 2018. Pro parkoviště Gregorovo je v současné době žádost změnu územního plánu – primárně na tom pracuje pirátský radní pro dopravu Martin Duška.

Nová lávka na Chodově

Nejedná se o novou lávku, ale opravu stávající. Přípravy vedl opět náš pirátský radní pro dopravu Martin Duška. Ondřej Prokop se na přípravách nijak nepodílel. Pouze se u lávky vyfotil.

Vyřešení restitucí

Jedná se primárně o práci radního Jana Stárka z TOP 09 a uvolněné předsedkyně Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí Marty Šorfové z hnutí ANO. Ondřej Prokop se na dané věci opět nijak nepodílel.

Senior taxi

Jedná se o práci radního pro sociální věci, zdravotnictví a bezpečnost Petra Jiravy z hnutí ANO, který je stále součástí koalice. Ondřej Prokop se na dané věci nijak nepodílel.

Dny Prahy 11

Akce primárně patří do mé gesce, s jednotlivými odbory a gesčními radními zajišťuji já. Ondřej Prokop se na organizaci nikdy nijak nepodílel, pouze se fotí.

Pokračování restaurace v Chodovské tvrzi

O pokračování se zasadili především místní, kteří organizovali petici. Mimo jiné s peticí pomáhali piráti Jan Suchánek a Tomáš Kapler. Změnu způsobu pronájmu jsem pak vyjednal já. Opět si tak Ondřej Prokop přisluhuje zásluhy jiných.

Dostavba Sandry

Ondřej Prokop si byl vědom minimálně od léta 2020 zatékání do budovy Sandra v průběhu její rekonstrukce, za kterou byl odpovědný, ale tuto situaci nijak neřešil. Vědomě tak ohrozil investici za zhruba 400 milionů korun. Místo drobné včasné opravy pak po roce zatékání do budovy navrhoval v létě 2021 obří zakázku na opravu střechy a pláště budovy. S radou MČ Praha 11 projektovou dokumentaci vůbec nekonzultoval. Musel přitom vědět, že MČ Praha 11 na tuto zakázku nemá v rozpočtu peníze a ani nemá zažádáno o dotace, ze kterých by bylo možné zmíněných chybějících cca 150 milionů Kč na zakázku zajistit.

Je škoda, že Ondřej se dlouhodobě chlubí cizím peřím. Moc nechápu, proč se chlubí dopravními věcmi, když když nedokáže rozpoznat parkovací pruh od pruhu pro cyklisty.

Podtrženo sečteno. Ondřej Prokop se rád fotí, ale pracovat se mu zkrátka moc nechce.