Ing. Tomáš Popela, PhD.

Tomáš Popela (* 22. září 1984) je členem dozorčí rady společnosti Želivská provozní, a.s., která patří hlavnímu městu Praze.

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v oborech zaměřených na chemii materiálů a materiálové inženýrství. Pracoval na pozicích výzkumný pracovník a posléze technolog. V současné době vede laboratorní sekci v nadnárodní společnosti věnující se analýzám vzorků životního prostředí a odpadů. Má bohatou mezinárodní zkušenost. Je nadšeným vodákem a celoživotním skautem.