Ing. Romana Bocková

Romana Bocková je specialistka na zpracování dokumentací v oblasti životního prostředí. V otevřeném výběrovém řízení byla vybrána na pozici člena dozorčí rady společnosti Úpravna vody Želivka. Dnes je členkou dozorčí rady společnosto VODA Želivka, a.s.

Její motivace zastupovat Pirátskou stranu v dozorčí radě Úpravny vody Želivka, a.s. je snaha přispět k zlepšení kvality pitné vody v souvislosti se zhoršující se kvalitou povrchové vody ve vztahu k pesticidům, látek PPCP a obecně k  podmínkám hospodaření v okolí vodní nádrže Švihov. V dozorčí radě již působila v letech 2015-2016, problematiku úpravny zná a kromě kvality vody by chtěla přispět k řešení socioekonomických problémů v okolí nádrže. Vzděláním je zemědělský inženýr a má pozitivní vztah k zemědělství a biologii obecně. Tomuto oboru se věnuje celý svůj profesní život, ať už to bylo v laboratoři nebo v terénu.

Nyní pracuje jako projektový manažer pro aplikovaný zemědělský výzkum, dříve pracovala 8 let jako vědecký pracovník a zabývala se šlechtěním pšenice, později sběrem a uchováváním genetických zdrojů rostlin a konzervací starých odrůd. V dalších letech spolupracovala na dokumentacích týkajících se ochrany životního prostředí, jako jsou např. EIA, IPPC. Podílela se na projektech, které vyhodnocovaly agroenvironmentální opatření ve vztahu ke změně biodiverzity rostlin na nejrůznějších lokalitách ČR.

Je registrovaným příznivcem a zapojila se do spolupráce s rezortními týmy zemědělství a životní prostředí Pirátské strany.