Petr Říha

Petr Říha byl členem dozorčí rady společnosti Operátor ICT a také zastupitel za Piráty na MČ Praha 21. Je zkušený IT odborník a manažer. Působil na Ministerstvu vnitra jako ředitel odboru Hlavního architekta eGovernment a také jako vrchní ředitel pro informatiku a eGovernment. Má rovněž zkušenosti v oblasti marketingu, obchodu, dodávek informačních systémů a konzultačních služeb z mnohaletého působení v mezinárodní korporaci a pracoval také jako ředitel české a slovenské pobočky u zahraniční výzkumné a analytické společnosti.

Jaká je jedna z jeho hlavních myšlenek?

“Operátor ICT by měl být nositelem znalostí technologií se schopností předvídat jejich vývoj a směry využití. Měl by přicházet s návrhy na implementaci nových technologií a v těsné spolupráci s dalšími odbornými institucemi se stát hybnou silou naplňování koncepce a plánů pro rozvoj Prahy v oblasti digitalizace a automatizace nazývaných SmartPrague. Jako zástupce vlastníka má za úkol mj. ovlivňovat fungování společnosti zejména v oblastech transparentnosti a efektivity, aby vynakládané prostředky přinesly obyvatelům i návštěvníkům hl. města Prahy maximální užitek.”