Mgr. Jindřich Lechovský

Mgr. Jindřich Lechovský je členem dozorčí rady společnosti Pražská plynárenská, a.s.

Jindřich Lechovský má více než 8 let praxe v advokacii a především v korporátním a obchodním právu je velký příslib pro dozorčí radu plynáren, aktuálně řídí vlastní advokátní kancelář. Během výběrového řízení prokázal vysoký stupeň odbornosti a zároveň kladný přístup k zásadám transparentního řízení a správy majetku v souladu s právními předpisy a péčí řádného hospodáře, což jsou též pirátské hodnoty. Poskytoval a poskytuje poradenství řadě obchodních společností, ale i územně samosprávním celkům či státem vlastněným entitám, a to i při snaze o ochranu jejich majetku ve složitých případech. Poskytoval právní služby taktéž dozorčím radám obchodních společností. Má navíc zkušenosti s oblastí veřejných zakázek, ve které dle jeho slov bývají často problémy z pohledu efektivity a hospodárnosti vynakládaných finančních prostředků. Nebojí se práci v dozorčí radě (a díky svému povolání má i tuto možnost) obětovat mnohem více času, než je nezbytně nutné, a ví, na jakou problematiku je vhodné se jako člen dozorčí rady zaměřovat.