Mazur: Klub na magistrátu se shodl na pokračování intenzivního jednání o nabídce SPOLU Pirátům

Mazur: Klub na magistrátu se shodl na pokračování intenzivního jednání o nabídce SPOLU Pirátům

V Alianci pro stabilitu jsme včera podrobně diskutovali nabídku, která dorazila ze strany koalice SPOLU pouze Pirátům, s nepřekročitelným požadavkem ze strany SPOLU na neúčast Prahy sobě v nové radě města. Zaslanou nabídku ze strany SPOLU oceňujeme, po čtyřměsíčním vyjednávání se konečně ubírá správným směrem. Aktuální situace nás určitě netěší, nicméně kdyby takováto nabídka do SPOLU dorazila hned po volbách, tak jsme mohli ušetřit téměř čtyři měsíce prodlevy. Za Piráty jsme další postup projednali s členy našeho zastupitelského klubu a vyjednávacího týmu. Zastupitelský klub Pirátů poté schválil usnesení o tom, že chceme dál jednat o poslední nabídce zaslané SPOLU a také potřebujeme získat jasné stanovisko hnutí STAN k možnosti varianty složení koalice v poměru 5-3-2-1, tedy včetně Prahy Sobě při zachování pěti křesel pro SPOLU. Dotaz na hnutí STAN byl již odeslán.

Nabídka SPOLU byla stručná a budeme se věnovat jejímu vyjasnění, zatím například nejsou vyřešeny problémy předchozí nabídky z prosince. Navrhované poměry v Radě se sice zlepšily, ale tento ústupek SPOLU ve prospěch STAN je zaplacený Piráty, kteří přicházejí o gesci školství, sportu a volného času. Další zásadní problém v předchozí nabídce byl s investičním gubernátorem, který oklešťoval gesce koaličních partnerů. Od něj SPOLU v poslední nabídce ustupuje, nicméně nově vytváří gesci radního pro městské služby, která tu nikdy předtím nebyla. Je otázkou, nakolik jde jen o nějakou variaci původního záměru SPOLU stáhnou k sobě největší objem investic města.

Do konce tohoto týdne se proto odehraje celkem pět setkání nad tématy, kde vyvstaly nebo zůstávají otazníky. Týkají se především rozložení gescí (včetně rozdělení kompetencí při naplňování komplexního klimatického plánu), obsazení postů předsedů výborů, počtů členů ve výborech, transparentního řízení firem a nakládání s majetkem, efektivního nastavení kontrolních mechanismů a 18 zákonů pro Prahu, které město nutně potřebuje, aby mohlo řešit typické městské nešvary. V neposlední řadě se samozřejmě podrobně budeme věnovat koaličnímu programu. Další setkání se Pirátů a STAN se zástupci koalice SPOLU by se mělo uskutečnit v pondělí večer.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Koaliční smlouva podepsána!
15.02.2023

Koaliční smlouva podepsána!

Podepsali jsme společnou koaliční smlouvu! Zavazujeme se tím, že pokročíme ve velkých investicích (jako třeba metro D), prosadíme pro Prahu potřebné zákony ve Sněmovně a budeme rozvíjet moderní město podporující udržitelnou dopravu, dostupné bydlení i...