Praha chce výuku zachovat i při karanténních opatřeních. Školám v této situaci pomůže

Praha chce výuku zachovat i při karanténních opatřeních. Školám v této situaci pomůže

V posledních dnech došlo na několika školách v republice k tomu, že byla celému nebo velké části pedagogického sboru nařízena ze strany krajské hygienické stanice karanténa. Ze strany hygieniků však nedošlo k uzavření celé školy a rozhodnutí bylo ponecháno na ředitelích škol. Žáci tak zůstávají doma a mladší z nich musí mít zajištěn dohled zákonnými zástupci. Ti však nemají nárok na ošetřovné, neboť nejsou splněny zákonné podmínky pro jeho přiznání. Zároveň je v této situaci přerušeno vzdělávání žáků na všech stupních vzdělávání a ohrožen je i samotný princip povinné školní docházky v základním vzdělávání. Podobným situacím se chce hlavní město vyhnout. Praha školám pomůže v tom, aby mohla být i při karanténních patřeních výuka zachována.

„Chceme, aby byla výuka zachována. Jsme připraveni školám pomoci zajistit notebooky, tablety, modemy a vše potřebné pro online výuku. Tento týden budeme jednat s poskytovateli internetového připojení ohledně volných dat a hlavními poskytovateli softwaru pro dálkovou komunikaci ohledně zapůjčení licencí pro školy. S ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a také s hygienou budeme nadále pracovat na tom, aby různá karanténní opatření pro pedagogy, respektive pro školáky, přechod na distanční výuku u žáků v karanténě, ale bez příznaků, byl co nejrychlejší,“ řekl radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Vít Šimral.

Ve čtvrtek se sešel Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy, který žádá vedení hlavního města o vstup do jednání s příslušnými členy vlády ve věci stanovení jasných pravidel pro uzavírání škol, jejichž pedagogičtí pracovníci jsou v nařízené karanténě, ředitel školy nemůže zajistit výuku ani pobyt žáků v družině a Krajská hygienická stanice nenařídila tyto školy uzavřít.

„Nemůžeme připustit, aby byli rodiče a děti postaveni do takto neřešitelné situace. Je nutné, aby vláda zabránila tomuto katastrofickému scénáři, kdy děti nemohou jít do školy, ale rodiče o ně zároveň nemohou pečovat. A nejedná se o hypotetické příklady, ale o situace, které se již v Praze dějí,” uvedla předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy Mariana Čapková.

Vzhledem k vysokému nárůstu nakažených navíc začne od pondělí 14. září platit povinnost nošení roušek také ve společných vnitřních prostorech, například na chodbách. To se týká škol základních, středních a vyšších, výjimku mají mateřské školy. Povinnost nosit roušku se nevztahuje na učebny, třídy, tělocvičny a kabinety. Část pražských škol již toto opatření zavedla při zahájení školního roku 1. září.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články