Většina pražských škol jednotné přijímačky měnit nebude

Většina pražských škol jednotné přijímačky měnit nebude

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR umožnilo pro letošní rok změnit podobu přijímacích zkoušek. Většina pražských ředitelů však této možnosti nevyužije. Zůstanou u tradičních jednotných zkoušek, které pro ně připravuje státní společnost Cermat.

„Já sám jsem příznivcem toho, aby se jednotné přijímací zkoušky i státní maturity v současné podobě zrušily. Preferuji, aby si volbu na sobě ponechaly jednotlivé školy, protože ředitelé sami nejlépe vědí, jaké předpoklady pro studium by měli jejich potenciální žáci naplňovat. Chápu ale, že za současné situace nemají ředitelé dostatek časových a personálních kapacit na to, aby školní zadání přijímacích zkoušek kvalitně vypracovali a spíše tak volí klasickou podobu jednotných přijímaček,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Změna formátu přijímacích zkoušek se netýká víceletých gymnázií. Zde se uskuteční standardní státní přijímací zkoušky, jejich termín se však může posunout podle vývoje epidemické situace. Jednotné přijímací testy, které pro ministerstvo organizuje společnost Cermat, by se měly konat na čtyřleté obory 12. a 13. dubna 2021 a na víceletá gymnázia pak 14. a 15. dubna 2021. Oproti minulému školnímu roku by měli mít uchazeči o studium k dispozici vždy dva termíny.

Nejzazší datum pro podání přihlášek, 1. březen, 2021, zůstává stejné. Pokud počet podaných přihlášek nepřevýší předpokládaný počet přijímaných uchazečů, může ředitel školy sám rozhodnout, zda bude jakoukoli formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat, či rozhodne o přijetí studentů bez zkoušky.

Zájemci o studium na uměleckých oborech a konzervatořích mohli talentovou zkoušku uskutečnit v období od 4. do 31. ledna letošního orku, původní rozmezí bylo asi o polovinu kratší. U talentových zkoušek na sportovní gymnázia se termíny prodlužují až do 31. března 2021. Podle původního harmonogramu měly být tyto zkoušky uskutečněny do poloviny února.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články