Piráti k vedení Prahy: Zveřejňujte smlouvy firem i když bude zákon o registru smluv vykleštěn

11. 04. 2017
Piráti k vedení Prahy: Zveřejňujte smlouvy firem i když bude zákon o registru smluv vykleštěn

Klub pražských zastupitelů za Piráty vyzval pražské radní, aby zařídili, že městské firmy budou nadále zveřejňovat smlouvy. Senát totiž již příští týden bude projednávat novelu zákona o registru smluv, který v únoru schválila Poslanecká sněmovna. Přijetí novely by znamenalo likvidaci zákona o registru smluv, protože z jeho působnosti vyjímá státní i městské firmy.

„Transparentní hospodaření městských firem je jedno z vůbec nejdůležitějších protikorupčních opatření. Pokud nezajistíte, že tyto firmy budou smlouvy zveřejňovat i nadále, můžeme rovnou zmačkat a zahodit protikorupční strategii, kterou Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání v únoru tohoto roku,“ stojí ve výzvě, kterou dnes Piráti radním Prahy zaslali.

„Již před nějakou dobou jsme žádali náměstka Dolínka, aby do stanov transformující se Technické správy komunikací zanesl povinnost zveřejňování smluv. Zatím se tak bohužel nestalo,“ upozorňuje pražský zastupitel za Piráty Adam Zábranský, který se věnuje protikorupčním opatřením.

Piráti chtějí, aby Rada návrh na zveřejňování smluv projednala na svém jednání příští úterý, tedy ještě před tím, než novelu zákona projedná Senát.

Výzva k zajištění zveřejňování smluv v městských firmách

Vážená Rado hl. m. Prahy,

Poslanecká sněmovna na svém zasedání dne 22. února zlikvidovala zákon o registru smluv tak, že z jeho působnosti vyjmula státní i městské firmy. Senát bude o osudu zákona rozhodovat již příští týden. Proto vás vyzýváme, abyste zajistili, že i v případě schválení změny Senátem budou pražské městské firmy nadále zveřejňovat smlouvy tak, jako by ke změně zákona nedošlo. Transparentní hospodaření městských firem je jedno z vůbec nejdůležitějších protikorupčních opatření. Pokud nezajistíte, že tyto firmy budou smlouvy zveřejňovat i nadále, můžeme rovnou zmačkat a zahodit protikorupční strategii, kterou Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání v únoru tohoto roku.

Požadujeme, aby smlouvy zveřejňovaly nejen společnosti, ve kterých má Praha 100% majetkovou účast, ale všechny obchodní společnosti, které (přímo či nepřímo) ovládá. Jsou to následující společnosti:

 • Dopravní podnik, Pražská strojírna a Střední průmyslová škola dopravní
 • Kolektory Praha
 • Obecní dům
 • Operátor Opencard
 • společnosti v Pražském plynárenském holdingu
 • Pražská vodohospodářská společnost
 • Technická správa komunikací
 • Rozvojové projekty Praha
 • Trade Centre Praha
 • Zdroj pitné vody Káraný, Úpravna vody Želivka a jejich dceřinné společnosti
 • Pražské služby
 • společnosti v Pražském energetickém holdingu

Vyzýváme vás, abyste návrh na zveřejňování smluv městskými firmami projednali na příštím jednání Rady 18. dubna 2017, tedy ještě před tím, než novelu zákona projedná Senát. Senátu tím vyšlete jasný signál, že likvidace zásadního protikorupčního zákona je v rozporu s veřejným zájmem a že ani obce ho nechtějí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články