Den učitelů představitelé hlavního města Prahy oslavili symbolicky v ZŠ Mendelova

28. 03. 2019
Den učitelů představitelé hlavního města Prahy oslavili symbolicky v ZŠ Mendelova

Den narození Jan Amose Komenského, slaví čeští a slovenští občané jako Den učitelů. Ten letošní je pro ně bohužel černý - ani na Slovensku ani v Česku se totiž vlády stále nerozhodly k tomu, aby se vzdělávání stalo skutečnou rozpočtovou prioritou. Pro Prahu, jak zdůrazňuje radní Vít Šimral, v jehož gesci školství je, představuje podpora školství významnou rozpočtovou položku:

„Letos financujeme z rozpočtu města investice, tj. výstavby a přestavby základních škol, v celkové výši 600 milionů.“

Hlavní město Praha je zřizovatelem středních škol na svém území a je schopno prioritizovat svůj vlastní rozpočet tak, aby ředitelé a učitelé středních škol dostali nad rámec dostatek na inovace ve výuce a zvyšování její kvality. I proto je Praha dlouhodobě na samotné špičce mezi kraji České republiky prakticky ve všech sledovaných ukazatelích. Přestože dobíhající i ten nový, reformovaný systém financování škol Prahu oproti ostatním krajům znevýhodňuje, zastupitelé hlavního města byli a jsou dlouhodobě ochotni, napříč všemi stranami koalice, ze svého rozpočtu školám alokovat dostatečné finanční prostředky.

Ještě nad rámec své odpovědnosti zřizovatele hlavní město vypomáhá i základním a mateřským školám zřizovaným městskými částmi. Městské části v rozpočtovém určení daní dostávají částky, které nikdy nemohou pokrýt potřeby svých škol.

„Hlavní město je partnerem starostům všech městských částí a proto ze svého rozpočtu jen letos financuje investice, tj. výstavby a přestavby základních škol v celkové výši 600 milionů. Přesto nám na stole leží další požadavky, zcela legitimní vzhledem k výstavbě obytných čtvrtí hlavně v menších městských částech, ve výši přesahující 5 miliard korun. Ať se budeme snažit jakkoliv, bez partnerů z dalších úrovní veřejné správy tyto investice nejsme schopni ufinancovat,“ připomněl radní Vít Šimral.

Stejně tak hl. m Praha podporuje, a to nejen zvláštními odměnami k tarifním platům učitelů, i provoz základních škol.

„Po dohodě s primátorem Zdeňkem Hřibem uvolníme další část peněz z oblasti rozpočtu Smart City na inovativní projekty v základním školství. Na podzim spustíme nový grantový program pro základní školy, které budou samy chtít inovativní prvky do výuky zavádět. Stejně tak sepisujeme program pro aktivaci školských rad a připravujeme start nového Pražského institutu vzdělávání, nebo studentskou soutěž Škola bez plastů,“ uvedl radní Šimral.

„Posílit chceme také kapacity předškolního a školního vzdělání v okrajových částech Prahy, kde musí rodiče a děti často daleko dojíždět. Podpořit je třeba začínající učitele, aby v praxi zůstali. Vedle benefitů chceme rozvíjet také inspirativní programy jako Učitel/Ředitel naživo,“ dodala předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy Mariana Čapková.

Na setkání u příležitosti Dne učitelů v ZŠ Mendelova představitelé hl. m. Prahy vyjádřili poděkování všem učitelům za jejich celoroční práci, starostům a radním městských částí za dosavadní spolupráci, kterou se podařilo nastartovat. Hlavní město Praha si uvědomuje význam práce pedagogických pracovníků. Učitelé jsou nositeli vzdělanosti dětí a je potřeba, aby měli dostatečné zázemí pro svou psychohygienu a rozvoj, což prokazatelně deklaruje budoucí vliv na růst ekonomiky regionu, tak jak potvrzuje zahraniční praxe.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články