Rada schválila výběr dodavatele rekonstrukce bývalého Hotelu Opatov

30. 08. 2021
Rada schválila výběr dodavatele rekonstrukce bývalého Hotelu Opatov

Pražští radní v pondělí 30. srpna schválili výběr dodavatele zakázky na rekonstrukci bývalého hotelu Opatov. V zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby uspěla společnost HOCHTIEF CZ. Po rekonstrukci bývalého hotelu má vzniknout až 275 bytových jednotek. Cena zakázky činí necelých 689 milionů Kč bez DPH.

Dle původního záměru připraveného v minulém volebním období mělo v objektu vzniknout 323 malometrážních bytů určených pro lidi s nízkými příjmy, mladé rodiny s malými dětmi, lidi s omezenou schopností pohybu či seniory. Z důvodu poptávky po větších bytech a po dohodě s Prahou 11 však následně Praha přistoupila k přepracování projektu, aby se navýšil počet větších bytů, což povede ke snížení celkového počtu bytů v objektu na 275.

Vzhledem k vysoké ceně zakázky si Praha nechala od Pražské developerské společnosti vypracovat analýzu alternativních variant, jak s budovou dále naložit. Hlavně kvůli časové prodlevě a rostoucím nákladům na stavební práce, které by byly spojeny s významnějším přepracováním projektu, nakonec radní schválili výběr zhotovitele v již proběhlém zadávacím řízení.

Zadávací řízení bylo zahájeno v září 2018. Předběžný zájem vyjádřilo 27 účastníků. Komise jednomyslně došla k závěru, že ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, je nabídka účastníka HOCHTIEF CZ.

„Kdyby město takto významnou rekonstrukci připravovalo dnes, věřím, že by celý proces proběhl lépe. Zakázka na zhotovitele stavby byla vypsána na konci minulého období, a jak jsme si ověřili, v tomto případě by zásadní přehodnocení projektu v této fázi již nebylo efektivní,” uvedl radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Bývalý hotel Opatov se nachází v sousedství věžového domu Sandra, který patří pod správu Prahy 11. Rekonstrukce tohoto domu na dostupné městské bydlení byla zahájena začátkem letošního roku. Praha 11 rekonstrukci financuje pomocí dotací z pražského Fondu rozvoje dostupného bydlení.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články