Řešíme radnici Prahy 8, halu na Jižním městě a mnohé další – Viktor Mahrik shrnuje několik posledních měsíců své práce

Řešíme radnici Prahy 8, halu na Jižním městě a mnohé další – Viktor Mahrik shrnuje několik posledních měsíců své práce

Ahoj, přišel opět čas, abych Vás seznámil s tím, co vlastně jakožto předseda výboru pro majetek a majetkové podíly dělám. Pokud bych měl shrnout posledních sedm měsíců, řekl bych, že bylo takové seznamovací a sběrné období. Během tohoto času jsem se zorientoval v problematice, zaznamenal věci, které je třeba řešit, zabydloval se v běžné agendě. Agendy je nyní tolik, že ani nevím, kam dříve skočit. Pokud se nedomluvím s někým již vysoutěženým, v nejbližších dnech vypíšu výběrové řízení na asistenta/asistentku, který/á by mi měl/a pomoci s běžnou agendou. Sám se pak budu soustředit na řešení vybraných problémů.

Majetek

Spolu s majetkovým výborem jsme zvažovali, zda-li by nemohla v prostoru budoucího Smíchov City – rozsáhlého projektu, který by měl vzniknout mezi Smíchovským nádražím a Na Knížecí – vzniknout nová budova pro Magistrát.

Na Praze 8 začala místní část stavět novou radnici na Palmovce, bohužel však kvůli majetkoprávním sporům se stavba zastavila a navíc došly peníze. MČ Praha 8 tak dluží Praze 600 milionů a hledá se, jak z toho ven. Nabízí se varianta prodeje. Na magistrátu tak řešíme, zda se prodej povolí, resp. co všechno se povolí prodat. Aktuálně se k problematice vyjadřuje výbor pro územní rozvoj.

Praha 11 nabízí mnoho možností pro rozvoj, spolupracuji tedy poměrně úzce s Piráty z této městské části. Řeší se zde majetkoprávní řešení vestibulu metra Opatov, revitalizace okolí stanic Háje a Opatov, rozvoj území Na Jelenách a další věci.

Městský mobiliář – Jsem členem komise pro mobiliář. Víceméně je rozhodnuto, že se na na provozování mobiliáře vypíše koncese. Stále je ale není rozhodnuto, jakým způsobem by měla koncese fungovat (např. zda většina příjmů poplyne z reklamy na zastávkách, nebo zda se budou stavět nové vitríny v ulicích). Stále také není zřejmé jakým způsobem bude ukončena smlouva s JCD. Stále se spekuluje o vazbách Pirátů na JCD. Sám jsem kvůli tomu dával vyjádření v televizi. Svědomí mám ale čisté a společně s ostatními členy komise se zasadím o to, aby soutěž o koncesi byla férová.

Prohlídka ateliéru Hany Wichterlové – Víceméně hned vedle lanovky na Petřín je stará zahrada a v ní je ateliér Hany Wichterlové. Tam jsem se byl společně se zástupci Praha Sobě podívat. Při prohlídce jsme řešili, jak ateliér jednoduše zpřístupnit veřejnosti (resp. víme, že úplně jednoduše to nepůjde). Je to projekt hlavně Prahy 1, nicméně Magistrát se do toho bude muset také zapojit.

Setkal jsem se rovněž s místostarostou Zbraslavi, mluvili jsme například i o svěření pozemků v areálu Nad Kamínkou, nebo příměstský park Soutok.

Sešel se krajský expertní tým pro nebytové prostory. Tento tým vede Rudolf Belec, který připravil koncept dokumentu pro nebytové prostory města. Svolal jsem rovněž i schůzku Pirátů z městských částí, kteří jsou zodpovědní za majetkovou politiku, s některými z nich již intenzivně spolupracuji.

Městské firmy

Bohužel se nám nepodařilo zabránit proplacení tantiém dozorčí radě Pražská plynárenská, a.s. a představenstvu. Naopak se nevyplácejí tantiémy ve společnosti Pražská plynárenská Holding, což ve světle předchozího vidím jako úspěch. Jinak v plynárnách stále řešíme aby společnost dodržovala zákon o svobodném přístupu k informacím. Pravděpodobně se teď budete setkávat se články, že pokud něco nefunguje v Pražské plynárenské, mohou za to Piráti. Už teď proti nám mediální masáž jede na plné obrátky.

Navštívil jsem rovněž prezentaci střednědobého investičního plánu Pražské vodohospodářské společnosti. Je zaměřená na roky 2020 až 2024. Společně s lidmi v dozorčí radě jsme přichystali oponentní stanovisko, které zde snad budu také brzy prezentovat.

V minulém volebním období bylo rozhodnuto, že se Prague Information Service transformuje v novou akciovou společnost s názvem Prague City Tourism. S nástupem současné politické reprezentace jsme se chtěli ujistit, že je to opravdu dobrý krok. Vedli jsme tedy diskuze o tom, zda v ní učiníme další kroky, nebo zda ji zastavíme. Nakonec jsme se shodli, že transformace je dobrá věc, která může Praze ušetřit významené finanční prostředky, takže pokračuje. Už máme i v dozorčí radě našeho zástupce a firma se začíná pomalu hýbat.

Ve spolupráci s protikorupčním týmem a lidmi v dozorčích radách městských společností jsme připravili dokument, který popisuje, jakým způsobem by se měla změnit vlastnická politika města, aby fungování městských firem bylo transparentnější. Opět tento dokument velmi brzy nasdílím, abyste viděli, jak to mnohde ne/funguje a s jakými problémy se potýkají naši členové v dozorčích radách.

Na majetkovém výboru jsem rovněž projednával akcionářskou smlouvu a vstup hlavního města Prahy do haly zimních sportů na Praze 11. Nakonec to dopadlo tak, že do společnosti bude vstupovat Praha 11. Ještě je ale nutné, aby to projednalo zastupitelstvo.

Doprava

V našem krajském expertním týmu pro dopravu jsme uskutečnili několik jednání ohledně trasování severní části okruhu. Stále si myslím, že by se mělo udělat porovnání variant, tak jak je to v programu. Snad brzy na fóru projednám dokument, který shrnuje, co se v této věci stalo a co by se podle mého mělo stát. Získá-li podporu budeme dále pokračovat v tlaku na to, aby se naplnilo to, co máme v programovém prohlášení.

Pravidelně se schází pracovní skupina k Plánu udržitelné mobility. Ještě v červenci bych se rád sešel s tvůrci plánu a zeptal se na detaily akčního plánu na dalších 5 let.

Na dopravním výboru jsme projednali studii pro úzmění změnu týkající se městského okruhu. Jsem rád, že se toto téma hýbe, na druhou stranu navrhované řešení značně tunelů a je otázkou, kde na jejich výstavbu získá Praha prostředky.

Ostatní

Na Zastupitelstvu Prahy 6 a na majetkové komisi jsem předložil návrh na změnu pravidel pro prodej pozemků, tak aby se pozemky prodávaly za cenu dle znaleckých posudků. Nejméně však za cenu dle cenové mapy, tedy stejně jako je to na pražském Magistrátu. Tento návrh neprošel. Na Praze 6 se tedy dále budou prodávat pozemky za 40 % ceny z cenové mapy.

Na posledním zastupitelstvu proběhla opět debata o obnovení Mariánského sloupu. Sám se stavím na stranu odpůrců. Podle mého je sloup historickým reliktem a současné společnosti nemá moc co říci. Zastupitelstvo ke sloupu nepřijalo žádné usnesení, takže stále platí, že si Praha sloup nepřeje. Snad tento závěr vydrží dalších pár let.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články