Magistrát zničil doklady o vzniku pražských stavebních předpisů

02. 09. 2015
Magistrát zničil doklady o vzniku pražských stavebních předpisů

Piráti odhalují další pochybnosti ohledně pražských stavebních předpisů projednávaných v “kuchyňce”. Zveřejňují vyjádření pražských úředníků a městského institutu plánování IPR, ze kterého vyplývá, že tyto instituce zničily veškerou dokumentaci k návrhu stavebních předpisů, se kterým vyslovila na posledním jednání Rada souhlas. Vedle toho Magistrát uvádí, že stavební předpisy ani neprošly rukama právníků Magistrátu.

Piráti již dříve upozornili na skutečnost, že na přípravě tisku na Radu se vedle kanceláře primátorky podílel i Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Z jednání Rady hl. m. Prahy o stavebních předpisech 11. srpna ani veřejných vyjádření však nebylo jasné, jak vlastně stavební předpisy vznikly. Proto jsme podali žádost o informace s cílem zjistit skutečné autory pražských stavebních předpisů.

“Z odpovědi Magistrátu je zřejmé, že vedení Prahy raději e-maily a jiné dokumenty o tom, jak předpisy vznikly, nemá k dispozici, takže je asi nechalo zničit. Stejně postupoval i Institut plánování a rozvoje, který se ke stavebním předpisům vyjadřoval. Pro Piráty je těžko pochopitelné, že neexistuje dokumentace k tak důležité věci jako jsou stavební předpisy! Zároveň nebyly předloženy skartační protokoly ani jiné doklady o zničení. Podali jsme stížnost k Ministerstvu vnitra na neposkytnutí informací, které by měl mít úřad k dispozici, a prověřujeme, zda nedošlo k porušení zákona o archivnictví,” říká Jakub Michálek, předseda klubu Pirátů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

Z odpovědí na infožádosti Pirátů navíc vyplynulo, že legislativní odbor magistrátu návrh předložený primátorkou Krnáčovou vůbec nepřipomínkoval (přestože tomu informace uvedené v městském informačním systému nasvědčovaly, protože je legislativa povinným připomínkovacím místem). K pochybnostem vybízí i fakt, že veřejná vyjádření IPRu a magistrátu o pražských stavebních předpisech se liší. IPR píše, že se sekretariátem primátorky konzultoval pouze důvodovou zprávu k předpisům, zatímco magistrát tvrdí, že s IPRem tým primátorky konzultoval svou verzi stavebních předpisů již ve stádiu příprav.

Stavební předpisy předložené primátorkou Krnáčovou jsou podle nás problematické i věcně. Oproti návrhu Matěje Stropnického nebrání instalovat do památkové rezervace reklamní kostky s politiky, které lidi tak štvou. Vedle toho velmi vágně formulují požadavek na proslunění bytů, opouštějí požadavek na stromořadí v ulicích a v neposlední řadě obsahují řadu legislativně technických a terminologických chyb, které se v předchozím projednání podařilo odstranit.

Jakub Michálek uzavírá: “Je zřejmé, že Magistrát i IPR veřejnosti zatajují podstatné informace. Kdyby byl proces přípravy návrhu pražských stavebních předpisů standardní, jak tvrdí, rozhodně by odpovědní lidé nemazali e-maily a dokumenty mapující jejich postup a požádali by o stanovisko přinejmenším legislativní odbor města.”

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha umožní zlevnění bytů. Novela stavebních předpisů se věnuje požadavkům na parkování v novostavbách i v rekonstrukcích
18.10.2022

Praha umožní zlevnění bytů. Novela stavebních předpisů se věnuje požadavkům na parkování v novostavbách i v rekonstrukcích

Rada hlavního města Prahy projednala návrh novely Pražských stavebních předpisů, který upravuje systém parkovacích stání v nových rezidenčních i administrativních budovách či rekonstrukcích vyžadujících stavební povolení. Nově by tak v širším centru města nemuselo být...

Kdo krmí billboardáře?
21.12.2014

Kdo krmí billboardáře?

Vedení města připravilo Pražanům nemilý dárek k Vánocům: Svou nečinností způsobilo pozastavení účinnosti nových pražských stavebních předpisů a umožnilo prodloužení stavebních povolení na billboardové konstrukce. Svůj díl na tom bude mít i Ministerstvo pro místní...