Kdo krmí billboardáře?

Kdo krmí billboardáře?

Vedení města připravilo Pražanům nemilý dárek k Vánocům: Svou nečinností způsobilo pozastavení účinnosti nových pražských stavebních předpisů a umožnilo prodloužení stavebních povolení na billboardové konstrukce. Svůj díl na tom bude mít i Ministerstvo pro místní rozvoj, které zbytečně pozastavuje celý předpis, když by mělo pozastavit jen jeho drobné části.

Pražské stavební předpisy měly omezit billboardy, ušetřit náklady a zacelit Prahu

Nové pražské stavební předpisy jsou výsledkem několikaleté práce Institutu plánování a rozvoje, což je městská organizace pro územní plánování. Pro obyvatele metropole mají velký dopad: Nové předpisy totiž např.

  1. zakázaly billboardy a jinou velkoplošnou reklamu v centru města,
  2. omezily výšku budov a
  3. zavedly povinná stromořadí na nově stavěných městských třídách.

Bez nových stavebních předpisů také nelze dost dobře schválit územní plán, který musí Praha během několika let přijmout.

Z dlouhodobého hlediska je v předpisech klíčová základní myšlenka. Potřeba stavebního rozvoje má být v Praze uspokojena přednostně tím, že budou zacelena nevyužitá prostranství, např. opuštěné průmyslové plochy a neudržované křoviny. Město se tak nebude rozrůstat do volné krajiny.

Díky takové strategii má město z dlouhodobého hlediska mnohem menší náklady, např. na infrastrukturu a městskou hromadnou dopravu. Výsledkem bude kompaktní město.

Osobně budu raději žít ve městě, kde bude obchod, práce a zábava na pěší vzdálenost a dostatek kultivované zeleně. Není náhoda, že nejkrásnější části Prahy jsou právě plně zastavěné plochy, případně kultivované parky zasazené do městského prostředí (areál Pražského hradu, Malá Strana, Josefov).

Ministerstvo může pražské stavební předpisy stopnout jen z části

Pražské stavební předpisy vydává podle stavebního zákona Rada hl. m. Prahy jako svoje nařízení v přenesené působnosti (viz § 194 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon). Nové stavební předpisy schválila Hudečkova Rada dne 15. července 2014 s účinností od 1. října 2014. Začaly tak účinkovat jen několik dnů před komunálními volbami 10. a 11. října 2014.

Hned po volbách, dne 15. října 2014, když ještě nebyla zvolena nová Rada hl. m. Prahy, doručilo Ministerstvo pro místní rozvoj Praze výzvu ke zjednání nápravy do 60 dnů od doručení naopak tvrdí, že notifikace není potřeba.) Dále ministerstvu vadilo vymezení některých technických parametrů (norma na oslunění bytu a kondenzaci par). Vycházím z toho, že připomínky Ministerstvo pro místní rozvoj jsou důvodné, protože nejsem expertem na stavební a evropské právo.

Ve výzvě ministerstvo uvedlo, že v případě nezjednání nápravy pozastaví účinnost pražských stavebních předpisů (viz § 108 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze). Z judikatury Ústavního soudu nicméně vyplývá, že nařízení může být pozastaveno pouze v té části, ve které odporuje zákonu. Jak vyplývá z veřejně dostupných informací, Ministerstvo pro místní rozvoj však chce pražské stavební předpisy pozastavit jako celek. To by byl nezákonný postup a v podstatě i nepřijatelný zásah do samosprávy. Z celých 200stránkových stavebních předpisů totiž vadí nanejvýš několik stran.

Kvůli těmto dílčím připomínkám by Ministerstvo smetlo např. všechna nová omezení na billboardy. Reklamní společnosti si nyní budou moci podávat žádosti na prodloužení stávajících stavebních povolení na billboardové konstrukce. Nyní totiž začnou platit obecné předpisy platné pro celou Českou republiku (vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby), které omezují reklamu jen minimálně.

Naopak stavebníci, kteří měli připravenou stavební dokumentaci podle pražských stavebních předpisů, budou muset zaplatit za změnu nutnou pro soulad s obecnou vyhláškou. Za tyto náklady bude patrně odpovídat stát (podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem). Konečné rozhodnutí ministryně Karla Šlechtová (ANO 2011) zatím nevydala.

Rada nezjednala včasnou nápravu. Jak dál?

Rada hl. m. Prahy měla v návaznosti na výzvu ministerstva zjednat nápravu do 15. prosince a do 22. prosince 2014 to oznámit ministerstvu. Do té doby Rada sice jednala s ministerstvem, ale žádnou nápravu nezjednala. (Ministerstvo navrhovalo vypustit celou část třetí a čtvrtou, tj. včetně vypuštění omezení billboardů, což Praha pochopitelně odmítla.)

Do 26. listopadu 2014 (tj. více než měsíc) měl problém na starosti primátor Tomáš Hudeček, jehož Rada nápravu nezjednala. Od zvolení nové Rady dne 26. listopadu 2014 (necelý měsíc) měl nápravu na starosti náměstek primátorky Matěj Stropnický. Ten sice v úterý 16. prosince 2014 předložil návrh novely pražských stavebních předpisů (tisk R-16312), který měl sporné části z nařízení vypustit, ale Rada návrh neschválila. Proti návrhu na úterní Radě zatlačila ČSSD (koaliční zastupitelé Karel Březina a Jan Slezák).

Zasedání dne 18. 12. 2014 rokuje o pražských stavebních předpisech

Za Českou pirátskou stranu jsem postup Rady kritizoval na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 18. prosince 2014. Dožadoval jsem se toho, aby byla určena jasná odpovědnosti za pochybení.

Pokud opravdu dojde k tomu, že budou pražské stavební stavební předpisy pozastaveny, billboardové společnosti budou mít žně, nebude platit výšková regulace apod. Myslím, že je na místě jednoznačně napsat, kdo za to nese odpovědnost. Odpovídají za to:

  1. předchozí menšinová Rada TOP 09, která v období od 15. října 2014 do 26. listopadu 2014 nezjednala nápravu na výzvu Ministerstva pro místní rozvoj,
  2. současná koaliční Rada ANO 2011, ČSSD a Trojkoalice, která v období od 26. listopadu do 15. prosince 2014 nezjednala nápravu na výzvu Ministerstva pro místní rozvoj,
  3. ministryně Karla Šlechtová (ANO 2011), pokud chce pozastavit pražské stavební předpisy jako celek a nikoliv jen v částech, v nichž vidí rozpor se zákonem.

Co bude dál?

Rada následující den po zasedání, tj. v pátek 19. prosince 2014, schválila, že se Praha proti rozhodnutí ministerstva bude bránit právními prostředky a pokusí se nápravu zjednat příští rok (tisk R-16381).

Vypadá to, že

  • proti rozhodnutí o pozastavení podá Praha rozklad Ministerstvu pro místní rozvoj a
  • v případě potvrzení rozhodnutí následně podá správní žalobu k Městskému soudu v Praze
  • ministerstvo bude muset podat návrh na zrušení nařízení k Ústavnímu soudu,
  • Praha k tomu patrně zašle své nesouhlasné vyjádření.

Ústavní soud pak buď stavební předpisy zruší anebo řízení zastaví. Ze zákona pak přestane platit rozhodnutí ministerstva o pozastavení účinnosti pražských stavebních předpisů, nebude-li již dříve zrušeno správním soudem.

To znamená, že vzniklého mezidobí budou moci reklamní firmy směle využít k prodloužení stavebních povolení na billboardy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha umožní zlevnění bytů. Novela stavebních předpisů se věnuje požadavkům na parkování v novostavbách i v rekonstrukcích
18.10.2022

Praha umožní zlevnění bytů. Novela stavebních předpisů se věnuje požadavkům na parkování v novostavbách i v rekonstrukcích

Rada hlavního města Prahy projednala návrh novely Pražských stavebních předpisů, který upravuje systém parkovacích stání v nových rezidenčních i administrativních budovách či rekonstrukcích vyžadujících stavební povolení. Nově by tak v širším centru města nemuselo být...

Magistrát zničil doklady o vzniku pražských stavebních předpisů
02.09.2015

Magistrát zničil doklady o vzniku pražských stavebních předpisů

Piráti odhalují další pochybnosti ohledně pražských stavebních předpisů projednávaných v “kuchyňce”. Zveřejňují vyjádření pražských úředníků a městského institutu plánování IPR, ze kterého vyplývá, že tyto instituce zničily veškerou dokumentaci k návrhu stavebních předpisů, se kterým...