Veřejné zakázky budou transparentnější. Praha upravuje pravidla pro jejich zadávání

22. 02. 2021
Veřejné zakázky budou transparentnější. Praha upravuje pravidla pro jejich zadávání

Hlavní město mění od července pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Rozhodli o tom pražští radní. Nově bude nutné otevřeně a transparentně soutěžit zakázky už od 500 tisíc korun. Město tak jde dobrovolně o krok dál, než ukládá zákonná povinnost.

Úpravou pravidel se zvýší transparentnost soutěží o veřejné zakázky malého rozsahu. Podle stávajících pravidel platí pro město povinnost otevřeně soutěžit zakázky od dvou milionů korun na dodávky nebo služby a od šesti milionů korun na stavební práce.

„Od července 2021 se do soutěží o menší zakázky může nově přihlásit kdokoliv, kdo splní stanovená kritéria. Také přímé nákupy budou doprovázet přísné podmínky. Zadávání zakázek malého rozsahu si každý zadavatel může určit sám. My chceme ukončit stávající praxi, kdy se o menší zakázky často může ucházet jen několik předvybraných firem nebo kdy se zadávaly napřímo bez otevřené soutěže,“ zdůraznil radní pro oblast transparentnosti Adam Zábranský.

V současné napjaté ekonomické situaci tento krok pomůže malým a středním podnikům, protože se firmy budou moci ucházet i o menší zakázky v otevřené soutěži. Ta je zároveň prevencí proti korupci a podvodům. Otevřená soutěž také zvyšuje tržní konkurenci, díky čemuž bude Praha dostávat ekonomicky výhodnější nabídky než doposud, a tak ušetří více peněz z veřejných prostředků. Hlavní město ročně utratí za malé zakázky kolem jedné miliardy korun.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články