Pražské zastupitelstvo zmocnilo radu, aby se účastnila případných dražeb na nemovitosti prodávané Českou poštou

24. 06. 2023
Pražské zastupitelstvo zmocnilo radu, aby se účastnila případných dražeb na nemovitosti prodávané Českou poštou

Pražské zastupitelstvo zmocnilo Radu hl. m. Prahy k účasti na případných dražbách pořádaných Českou poštou. Česká pošta v dohledné době bude chtít prodat některé své nemovitosti v Praze, například současnou centrálu v Jindřišské ulici nebo budovu v Moravské ulici. Praha opakovaně vyjádřila zájem jednat o přímém odkupu těchto nemovitostí a dle posledních dohod pošta dražby pořádat nebude. Rozhodnutí pražských zastupitelů je tak jen pojistkou pro případ, že by pošta svůj přístup přehodnotila.

V minulém volebním období Praha získala do svého majetku od České pošty budovy v Durychově ulici a na Sofijském náměstí. Praha má zájem v této spolupráci pokračovat a získávat od pošty další nemovitosti cestou přímého prodeje za cenu obvyklou dle znaleckého posudku.

„V těchto dnech vedu ohledně budovy hlavní pošty v Jindřišské intenzivní jednání se zástupci České pošty i vlády. Věřím, že přímý odkup této nemovitosti je stále ve hře. Bylo by to v zájmu Prahy i jejích obyvatel,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Na včerejším jednání se zástupci Ministerstva vnitra nám bylo potvrzeno, že pošta půjde cestou přímého prodeje s ověřením tržní ceny. Česká pošta tak schválí záměr budovy prodat Praze za posudkovou cenu, nicméně umožní třetím stranám podat vyšší nabídku. V takovém případě by Praha měla možnost nejvyšší nabídku dorovnat,“ doplňuje Adam Zábranský, pražský radní pro oblast majetku, legislativy a transparentnosti.

„V hlavním městě chybí nájemní byty, takže nedopustím, aby se objekty České pošty v Praze, které by byly vhodné k bydlení, proměnily v další kanceláře. Jednou z mých priorit jsou byty pro mladé lidi, kteří si koupi nemovitosti nebo pronájem bytu nemohou za současné tržní situace dovolit, proto i usilujeme o dům v Moravské ulici, který by byl svými dispozicemi vhodný pro startovací byty. Chci, aby město žilo a mladí lidé měli kde bydlet,“ připojuje Alexandra Udženija, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví.

„Jsme přesvědčeni, že cesta přímého prodeje nemovitostí České pošty Praze je ve veřejném zájmu. Aktuálně chceme jednat o budovách v Jindřišské ulici, Moravské ulici a ulici Na Strži. Přesto jsme na zasedání zastupitelstva schválili pojistku pro případ, že pošta by některé nemovitosti prodávala formou dražby. V takovém případě by se Praha dražby mohla zúčastnit po předchozím schválení v radě, a to i třeba v letních měsících, kdy zastupitelstvo nezasedá,“ uzavírá pražský radní Adam Zábranský.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Mystic Skatepark bude na Štvanici pokračovat
03.06.2024

Mystic Skatepark bude na Štvanici pokračovat

Pražští radní v pondělí schválili pronájem pozemku o výměře 3 378 metrů čtverečních pod skateparkem na ostrově Štvanice stávajícímu provozovateli. Spolek Mystic Skatepark Štvanice pozemek na Štvanici užívá již od roku 1997. Uzavřít nájemní smlouvu...