Rekonstrukce Barrandovského mostu dopravu v Praze ovlivnila jen minimálně

Rekonstrukce Barrandovského mostu dopravu v Praze ovlivnila jen minimálně

Dopravní data ukázala, že se po zahájení rekonstrukce Barrandovského mostu doprava v Praze změnila jen minimálně a byť byl někde zaznamenán nárůst dopravy, jedná se řádově o jednotky minut i v dopravních špičkách oproti obvyklému stavu. Ze sledovaných míst vykazuje největší nárusty jízdní doby komunikace Komořanská, kde je průměrné zdržení přibližně o 5 minut vyšší, než tomu bylo v dopravních špičkách před zahájením rekonstrukce, kdy zde vznikaly kolony spíše nárazově.

„Je správné, že jsme měli odvahu vrhnout se do nutných oprav Barrandovského mostu. Naši předchůdci na to odvahu neměli, jenom nás pak za to “odvážně” kritizovali v médiích. A když se ukázalo, že jsou opravy dobře naplánované, najednou jim nějak došla slova. Udělali jsme maximum, aby se opravy Barrandovského mostu dotkly Pražanů co nejméně. Ve spolupráci s řidiči zatím běží vše bez větších komplikací a já jim za to moc děkuji. Za pravdu nám dávají i dopravní data,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

„Chci moc poděkovat řidičkám, řidičům, lidem, co teď více využívají městskou hromadnou dopravu, i všem kolegům, co na rekonstrukci pracují. Nerad bych to zakřikl, ale myslím, že můžeme být pyšní, jak dobře Praha zatím zvládá opravu Barrandovského mostu. Během posledních třech let jsme opravili důležité silnice v okolí, zkapacitnili křižovatky a velký důraz jsme také kladli na informovanost Pražanů prostřednictvím komunikační kampaně a Barrandovských novin ve schránkách domácností. Díky ohleduplnosti a opatrnosti řidičů i nižším intenzitám dopravy na mostě a v jeho okolí nevznikají problémy a za to patří všem velký dík. Zdržení bývají v řádech nízkých jednotek minut oproti standardním dopravním špičkám a jsou i komunikace, kde se průjezd dokonce zrychlil díky tomu, že Pražané využívají oficiální objízdné trasy. Nejvýraznější problém byl minulý týden, kdy neukázněný řidič odmítl odtah zadarmo. Co se týče dopravního režimu, tak ten současný zůstane až do konce první etapy. Strakonickou jsme vrátili do dvou pruhů v co nejrychlejším čase,“ uvádí Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady TSK.

Na základě předpokladů plynoucích z dopravních modelů a zkušeností s dopravně – inženýrskou činností na území hlavního města byly očekávány komplikace v dopravě na všech přilehlých komunikacích a zejména na těch, přes které vedou objízdné trasy. Tyto předpoklady byly naplněny, ale zejména i díky rozsáhlé informovanosti řidičů a jejich následnému bezpečnému a ohleduplnému chování, nedošlo k žádným extrémním stavům v chování dopravy. Dopravní inženýři z úseku dopravního inženýrství TSK sledovali zejména objízdné trasy a úzce navazující komunikace na dopravní omezení na Barrandovském mostě, jako jsou komunikace K Barrandovu, Strakonická, Komořanská, Jižní spojka, Modřanská, Vídeňská nebo Dobříšská.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení
04.03.2024

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení

Pražští radní schválili záměr na vypracování metodického materiálu Kultivovaného dopravního značení v prostředí města jako doplňku k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. V příštím roce se ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje,...