TSK podepsala smlouvu na rekonstrukci Barrandovského mostu

TSK podepsala smlouvu na rekonstrukci Barrandovského mostu

V úterý 22. února 2022 podepsala Technická správa komunikací (TSK) se společností PORR, a.s., smlouvu na rekonstrukci Barrandovského mostu. Oprava nejvytíženější dopravní tepny v České republice začne letos v květnu. Životnost mostu se tak prodlouží až o třicet let a zvýší se jeho zatížitelnost.

„Veřejná zakázka na rekonstrukci Barrandovského mostu byla unikátní. Poprvé v historii města jsme soutěžili tak, že délka dopravních omezení měla stejnou váhu jako cena. Délku prací se nám podařilo stáhnout na tři a půl měsíce z původně projektantem očekávaných osmi. Po podpisu smlouvy nyní už nic nebrání tomu, aby si stavební firma most převzala a během května se pustila do práce,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora. Součástí příprav na tuto zásadní opravu nebylo jen tři roky projektování, diagnostika nebo výběr zhotovitele, kterého TSK poprvé soutěžila tak, že délka prací měla stejnou váhu jako cena. Předcházely tomu i rozsáhlé opravy na hlavních tazích Prahy probíhající v minulých letech. „Opravili jsme Jižní spojku, Modřanskou, Wilsonovu nebo Štěrboholskou radiálu. Zároveň během rekonstrukce v letošním roce se nebude dít nic na objízdných trasách. Udělali jsme vše pro to, aby Praha byla připravená na rekonstrukci století. Je nevyhnutelná. Do mostu roky teče a předpjatá lana, která ho drží pohromadě, někde vůbec neplní svou funkci. Situace je vážná,“ dodal Adam Scheinherr.

„Našim hlavním úkolem teď bude dohlédnout, že zhotovitel vyhotoví a projedná DIO v konsensu se státní správou i samosprávami,“ vysvětlil Jozef Sinčák, generální ředitel TSK.

Oprava mostu má dvě etapy. V první se uskutečnila sanace spodní části stavby a dopravy se dotkla minimálně. Dopravu ovlivní až právě chystaná druhá etapa prací na nosné konstrukci. Na mostě se nacházejí čtyři jízdní pruhy v každém směru, během opravy budou ale uzavřeny pouze dva (jeden v každém směru). Most tedy nikdy nebude zcela uzavřen. V roce 2022 budou dopravní omezení trvat 110 dní, v letech 2023 a 2024 vždy 92 dní, v roce 2025 pak 82 dní.

Letos se jedná o opravu části Barrandovského mostu, zahrnující jižní polovinu jižního mostu. Dále bude odstraněn mostní objekt, který tvoří součást Strakonické rampy, a následně bude postaven most nový. Zrekonstruuje se i horní část této rampy a vnější dva jízdní pruhy na mostě ve směru od Smíchova včetně dilatačního závěru na Barrandovské rampě a před sjezdem do Braníka. Bude také opravena spodní část mostu nad Strakonickou ulicí.

„Uvědomujeme si, že práce na mostě přinesou omezení pro řidiče, nicméně stavba neprošla renovací už několik desítek let a její oprava je bezpodmínečně nutná. I proto, aby se předešlo případné tragédi jako při kolapsu mostů v italském Janově nebo v americkém Pittsburghu před několika týdny,” vysvětlil Martin Ředina, ředitel oblasti Mostních staveb v PORR, a.s.

Důležitá fakta

  • Typ projektu: Druhá etapa rekonstrukce Barrandovského mostu
  • Rozsah dodávky: Kompletní rekonstrukce nosné konstrukce a ramp Strakonická, Barrandovská
  • Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
  • Dodavatel: PORR a.s.
  • Doba výstavby: 2022-2026 (smluvní doba výstavby)
  • Rozpočet: 594 milionů Kč
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení
04.03.2024

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení

Pražští radní schválili záměr na vypracování metodického materiálu Kultivovaného dopravního značení v prostředí města jako doplňku k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. V příštím roce se ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje,...