I v nouzovém stavu hlavní město intenzivně sází nové stromy. Letos vznikl například nový les Na Musile

I v nouzovém stavu hlavní město intenzivně sází nové stromy. Letos vznikl například nový les Na Musile

Hlavní město i přes mimořádnou situaci způsobenou výskytem koronaviru nezapomíná na životní prostředí a s tím spojenou výsadbu stromů v lesích na území Prahy. Kromě výsadeb stromků na pasekách, které vznikly zejména po kůrovcové těžbě ve stávajících lesních porostech, vznikají i zcela nové lesy, například Na Musile.

„I přes mimořádnou situaci pokračujeme letos ve výsadbě nových stromů. Loni jsme vysadili téměř 360 000 sazenic lesních dřevin, z toho přes 200 000 kusů bylo právě na nových plochách,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

„Slíbili jsme zazelenit Prahu a tento slib plníme i v době krize. Nahrazujeme stromy poškozené kůrovcem, ale také sázíme úplně nové lesy namísto dřívějších polí. Už nejdeme cestou monokultur, ale upřednostňujeme druhově pestré výsadby. Díky tomu bude zeleň odolnější i v případě sucha a klimatických změn,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Letos tak vznikl nový les Na Musile. Ten se nachází na ploše mezi ulicí Vídeňskou, Kunratickou spojkou a areálem tržnice Sapa. Lesníci tu v rámci jarních měsíců vysadili na ploše 3,1 hektaru celkem 27 700 sazenic lesních dřevin. Jejich druhová skladba odpovídá co nejvíce přirozenému složení vhodnému pro tuto lokalitu. Ve výsadbách tak převažují zejména listnaté druhy. Více jak polovinu tvoří sazenice dubu zimního, zastoupeny jsou ale i například sazenice lípy či habru. Druhová skladba je doplněna javorem mléčem, javorem babykou, ale také třešní. Z jehličnatých druhů tu najdeme modřín, borovici nebo douglasku. Sazenice jsou zároveň chráněny oplocením proti okusu.

„Tato jarní výsadba v lese Na Musile je jen začátek rozsáhlejšího projektu. Hned na podzim budou v této lokalitě vysazeny další více jak tři hektary lesu. Tento projekt bude dokončen v roce 2021 a počítá i se vznikem přibližně třinácti hektarů mozaiky luk, lesních porostů, cest i vodní plochy,“ dodává Petr Hlubuček.

Vedle nových výsadeb sází letos lesníci sazenice i na uvolněných pasekách. Často se jedná o volné plochy po zásazích proti kůrovci. V rámci letošního jara zde bude vysazeno dalších 80 000 lesních dřevin, opět s převahou listnatých stromů. Nejvíce jich přibude v Modřanské rokli, Chuchelském háji, Divoké Šárce, Hostivařském lesoparku nebo Milíčovském lese.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články