V Suchdole vyroste nový lesopark

V Suchdole vyroste nový lesopark

Praha, 18. 2. 2021 – Zastupitelstvo hlavního města Prahy dnes na svém jednání schválilo podnět na změnu územního plánu v městské části Praha Suchdol. Tato změna se týkala bývalých polí, na kterých nyní Praha plánuje vysadit lesopark.

Změna územního plánu v Suchdole je pořizována za účelem realizace Akčního plánu výsadby stromů v Praze, který byl schválen Radou hlavního města Prahy. Akční plán v rámci svých cílů plánuje výsadbu 1 000 000 nových stromů v souladu s Adaptační strategií na změnu klimatu. Nový les tak vyroste na ploše o rozloze 313 051 m2. Pozemky se nacházejí východně od ulice Kamýcká. Orná půda se tam změní na pozemky s určením pro zeleň městskou a krajinnou a pozemky s využitím pro louky a pastviny.

„Jsem rád, že se podařilo najít další pozemky pro výsadbu nových stromů v rámci městské divočiny. Jak je známo, stromy jsou zelené plíce Prahy a v době klimatické nouze je potřeba, aby jich na území Prahy rostlo co nejvíce. Stromy totiž pomáhají ochlazovat své okolí a jejich výsadbou předejdeme přehřívání samotného města. Byl bych rád, kdybychom ve výsadbě stromů dále pokračovali a tak naplnili slib milionu stromů pro Prahu,” říká Tomáš Murňák (Piráti), místopředseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP.

Kromě Suchdola je potřeba provést změny územního plánu kvůli plánovaným výsadbám také v Jinonicích, Běchovicích, Satalicích, Dubči nebo ve Vinoři. Tyto podněty již byly schváleny. S další výsadbou bez potřebných změn se počítá i v dalších pražských lokalitách, kterými jsou například les Na Musile, biokoridor Kbely nebo park na vrchu Vítkov.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články