Praha požádá o dotaci na telematiku. Zlepší se doprava a sníží nehodovost

04. 12. 2023
Praha požádá o dotaci na telematiku. Zlepší se doprava a sníží nehodovost

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání schválila předložení žádosti o podporu z Operačního programu Doprava 2021-2027 na projekt Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních informací. Jeho smyslem je postupně vybavovat silniční infrastrukturu v Praze vhodnými prvky inteligentních dopravních systémů, které pomohou zlepšit řízení dopravního provozu nejen při mimořádných situacích a také informovat řidiče o aktuálních dopravních omezeních, což povede ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti.

Na základě vyhlášené výzvy ITS ve městech (Intelligent Transport Systems/ inteligentní dopravní systémy) Ministerstva dopravy ČR je aktuálně možné předkládat projektové žádosti o podporu z Operačního programu Doprava 2021-2027. Hlavní město jako nejvhodnější projekt v této oblasti vyhodnotilo Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních informací, pro který nyní požádá o finanční podporu.

„Doprava budoucnosti potřebuje využívat inovativní technologie a inteligentní dopravní systémy. Proto žádáme o finanční podporu na jejich rozvoj. Naším cílem je pořízení telematických systémů pro chytré řízení křižovatek, které napomohou ke zlepšení řízení dopravního provozu a jeho plynulosti, úspoře času v individuální automobilové dopravě i snížení emisí. V neposlední řadě také pomocí této technologie dojde ke zlepšení řízení mimořádných situací či při uzavírkách a ke snižování nehodovosti a závažných zranění způsobených dopravními nehodami,” říká Zdeněk Hřib, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Novinka konkrétně umožní například harmonizovat dopravní proud v místech před a v dopravních omezeních, varovat před stojícími kolonami vozidel ve směru jízdy, před dopravními nehodami a před nepříznivými klimatickými podmínkami nebo umožnit řidičům využití alternativních tras, pokud to bude možné, a umožnit dispečerům monitoring nad provozem na dopravní síti Prahy v dočasně omezených místech i získávat a vyhodnocovat data pro efektivní plánování silničních prací.

Použití ITS technologií v odvětví silniční dopravy obecně přispívá ke snížení vlivu silniční dopravy na životní prostředí a zlepšení účinnosti, bezpečnosti silničního provozu a jeho ochrany před vnějšími hrozbami. Zavádění ITS tedy přispěje ke zlepšení mobility v metropoli, přičemž bude dosaženo snížení dopravního přetížení, emisí a spotřeby energie.

Uskutečnění projektu bude spočívat v dodávce technologických prvků telematického systému, který bude vždy navržen, konfigurován a instalován s ohledem na potřeby konkrétní lokality, s ohledem na intenzitu dopravy v postiženém místě, způsob vedení dopravy a na další aspekty, které mají významný vliv na funkce telematického systému.

Celkové plánované náklady byly stanoveny na 80 milionů korun, z toho by dotace měla pokrýt 85 %, tedy 56, 1 milionu korun, zbylých 23,9 milionu by hlavní město financovalo z vlastních zdrojů. O vypracování úplné žádosti o dotaci dle pravidel OP Doprava 2021-2027 a realizaci samotného projektu se postará Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Nejedná se ale o jediný projekt, který plánuje Praha do Operačního programu Doprava 2021-2027 přihlásit. Připravuje se také žádost na realizaci projektu Rozvoj C-ITS v Praze spolufinancováním z Operačního programu Doprava 2021-2027 (OPD3). Kooperativní inteligentní dopravní systém (C-ITS) slouží k poskytování služeb založených na komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou, který přispívá ke zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy poskytováním informací o silničním provozu a ovlivňováním proudu silničních vozidel.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení
04.03.2024

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení

Pražští radní schválili záměr na vypracování metodického materiálu Kultivovaného dopravního značení v prostředí města jako doplňku k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. V příštím roce se ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje,...