Staré smlouvy vypovězeny, Praha 10 přebírá plnou kontrolu nad městskými byty

Staré smlouvy vypovězeny, Praha 10 přebírá plnou kontrolu nad městskými byty

Od 1. července přebírá správu městského bytového fondu Praha 10 - Majetková a.s. (100% vlastněná Prahou 10). Desítka tak konečně získá plnou kontrolu nad hospodařením s obecními byty. Změna přinese snížení administrativy, průhlednost finančních toků a lepší služby pro nájemníky.

„Majetkovou jsme dávali do kupy přes dva roky. Když jsme ji přebírali, prakticky chybělo účetnictví za několik let. To, spolu s dalšími chybami vedení firmy a malou motivací části zaměstnanců, znamenalo ohromné vícenáklady. Jen za právní služby létaly miliony korun ročně. Za zastupování na schůzích SVJ, kde má Desítka nějaký podíl, platila Praha 10 do majetkové okolo 5 milionů korun,” říká 1. místostarostka MČ Praha 10 Jana Komrsková.

Dnes městskou část na všech schůzích SVJ zastupuje jediný referent úřadu!

“Vypověděli jsme nevýhodné smlouvy na pronájem parkovišť a místo cca 100 tisíc korun dnes do rozpočtu plyne několik milionů,” doplňuje Komrsková.

Majetkovou postupně opustila polovina původních zaměstnanců. Z výběrového řízení, kterého se účastnilo přes 50 uchazečů, vzešel nový ředitel, který dnes celou organizaci vede zcela transparentně, firma je v zisku a je konečně připravena dělat to, k čemu je určena. Spravovat efektivně městský majetek!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články