Díky memorandu Magistrátu s Prahou 10 vznikne Bytový dům Vršovická s městskými byty

22. 09. 2021
Díky memorandu Magistrátu s Prahou 10 vznikne Bytový dům Vršovická s městskými byty

V pondělí 20. září 2021 schválila Rada hl. m. Prahy spolupráci hlavního města Prahy s městskou částí Praha 10 na rozvoji lokality kolem vršovického stadionu Bohemians. Součástí memoranda je celková revitalizace zanedbávaného území, rekonstrukce tribun stadionu a výstavba projektu městského nájemního bydlení s názvem Bytový dům Vršovická. Pro něj bude v nejbližších týdnech vypsána architektonická soutěž a následně se začne s přípravou dokumentace pro stavební povolení. Přípravou a koordinací celého projektu byla pověřena Pražská developerská společnost, příspěvková organizace.

Okolí vršovického stadionu Bohemians podél ulice Vršovická je jedním z největších území v širším centru Prahy, které zcela patří Magistrátu hl. m. Prahy. Cenný, nicméně dlouho zanedbávaný pozemek hned vedle sportovního stadionu je vhodný pro výstavbu projektu městského nájemního bydlení s významným podílem služeb.

V zájmu rozvoje celé lokality se Magistrát hl. m. Prahy dohodl s městskou částí Prahy 10 na základních parametrech dalšího společného postupu. Konkrétní podmínky jsou definovány v aktualizovaném znění Memoranda o spolupráci, které Rada hl. m. Prahy schválila. Memorandum se také zabývá dalším postupem ohledně stadionu Ďolíček, kde město předpokládá postupnou rekonstrukci hlavní tribuny a následnou postupnou rekonstrukci, popř. dostavbu dalších tribun.

„Jedním z klíčových kroků v rozvoji daného území bude příprava nové městské bytové výstavby, kdy vznikne přibližně 100 až 120 bytů, včetně služeb a parkování,“ připomíná radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Na architektonickou podobu tohoto projektu Pražská developerská společnost (PDS) vyhlásí architektonickou soutěž, přičemž soutěžící nebudou řešit jen samotný bytový dům, ale i širší urbanistické vazby v území, včetně základní rozvahy pro fotbalový stadion a okolní veřejné prostory. Konkrétní podoba stadionu bude řešena následně, ale pro takové zadání budou již nyní definovány hlavní podmínky.

„Jsme rádi, že se úroveň celé lokality bude postupně zvyšovat a že jsme s městskou částí Praha 10 našli shodu na hlavních podmínkách spolupráce. Důležitým krokem bude také bude příprava pěšího propojení mezi Dannerovým parkem a Sámovou ulicí severně od stadionu. A těším se, že z připravované architektonické soutěže vzejde kvalitní a zcela současný návrh bytového domu,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro územní rozvoj.

„V rámci úvah o území také budeme s Prahou 10 spolupracovat na přípravě sportovní haly, která naváže na areál Gymnázia Přípotoční. Momentálně máme objemovou studii, která se dopracuje do podoby projektu. Na to by již měla být v rozpočtu na příští rok položka 25 milionů korun. Z těchto peněz uděláme projekt a následně bychom rádi v průběhu dvou až tří let halu postavili,“ uvádí pražský radní pro oblast sportu Vít Šimral.

„Městská část iniciativu Magistrátu hlavního města Prahy vítá. Máme přislíbeno, že parkovací stání, které v bytovém domě Vršovická vzniknou nad rámec potřeb budoucích nájemníků, budou k dispozici i dalším obyvatelům naší městské části. Společně chystáme i další rozvojové akce, které tuto oblast postupně zpříjemní. Půjde například o revitalizaci okolí Botiče, které se promění v příjemnou odpočinkovou zónu,“ říká Martin Valovič, místostarosta městské části Praha 10.

„Architektonickou soutěž chceme vyhlásit v horizontu týdnů. V rámci soutěže bude řešeno území z mnoha vlivy a bude je návrhu to návrhu optimálně integrovat. Těšíme se na výsledky a na to, jak si s takto náročnou úlohou zpracovatelé poradí, a očekáváme, že vybraný návrh harmonicky propojí estetickou hodnotu, technickou vyspělost, ekonomické, funkční a provozní požadavky,“ dodává Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti.

Pražská developerská společnost (PDS) byla založena k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace hlavního města Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv hl. m. Prahy a příprava projektů především městského nájemního bydlení. PDS bylo rozhodnutím Zastupitelstva hl. m. Prahy předáno k hospodaření cca 400 000 m2 pozemků ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy, na nichž se počítá s výstavbou 6 000 – 8 000 bytů v horizontu až 10 let.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články