Jednotný systém parkování

05. 09. 2014
Jednotný systém parkování

Přeplněnost města auty a nedostatek parkovacích míst je problém, který řeší všechna velká města. Lze se v mnohém inspirovat od měst, kde jsou na tom lépe. To, že se má primárně řešit na úrovni celopražské, nikoliv městských částí, je bez debat.

Piráti podporujemí jednotný systém placeného parkování v Praze bez nesmyslných odtahů aut. Podle mého názoru je nereálná představa, že každý občan má zároveň právo na vyhrazené místo v centru města pro trvalé parkování zdarma. Vlastník nemovitosti by za takový nájem parkovacího místa měl platit cenu v tržních relacích. Tím spíše, pokud je v centru města kvalitní městská doprava.

Současný systém různých zón je ovšem dost nepřehledný. Proto je dobré diskutovat o systému placeného parkování s jednou zónou, kde mohou za peníze parkovat všichni stejně, ale cena je v čase i místě (podle obsazenosti parkovacích míst) variabilní v korelaci se standardními nájmy veřejného prostranství, včetně možnosti permanentky. Musí být vždy ověřitelné, zda auto parkuje oprávněně či nikoliv. Orgány města by měly vlastníky neoprávněně parkujících aut pokutovat, zejména v případě plného obsazení, nikoliv auta rovnou bez dalšího odtahovat. Vymezení zón, ceny a další podrobnosti by v mezích stanovených městem byly v dikci městských částí, v tom souhlasím s vedením města.

Věřím, že díky chytrým aplikacím se v budoucnu podaří zkrátit čas hledání volného místa, což řidiče trápí asi nejvíce. Nejsem si ale jist, zda je město v dnešní době něco takového zvládnout. Dále je třeba snížit neuvěřitelně velké náklady na správu současného systému, a to případně i prostřednictvím komerčních dodavatelů pro jednotlivé oblasti s každoroční soutěží, pokud to bude efektivnější než správa městem.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články