Stanovisko zastupitelského klubu Pirátů k uzavírce Smetanova nábřeží/Malé Strany

15. 11. 2019
Stanovisko zastupitelského klubu Pirátů k uzavírce Smetanova nábřeží/Malé Strany

Praha, 15. listopadu 2019 – Piráti podporují uzavírku Smetanova nábřeží a komunikací na Malé Straně pro tranzitní dopravu. Od počátku těchto dopravních opatření šlo primárně o získání dopravních dat. S měřením souhlasila jednomyslně celá koalice, která se ve svém koaličním prohlášení zavázala ke zklidnění dopravy v centru města. Je škoda, že TOP 09 předem vyloučila diskuze o trvalém uzavření těchto lokalit ještě před ukončením sběru a vyhodnocením dat.

Dlouhodobě usilujeme o zklidnění dopravy v centru města v duchu moderních metropolí. Aktuální dopravní opatření berou ohled na potřeby místních obyvatel, zlepšují kvalitu ovzduší a snižují hladinu hluku. Pokud jde o zamezení průjezdu nerezidentům Malou Stranou, uvažovalo se o něm již v souvislosti s otevřením tunelového komplexu Blanka. Bohužel k tomu zatím nedošlo. Krok má ovšem svoji logiku, protože existuje dostatečně kapacitní objízdná trasa.

Prodloužení dopravního opatření po skončení opravy tramvajové trati v okolí Křížovnického náměstí umožnilo sběr dat nejen na místě, ale i na objízdných trasách. Z průběžných výsledků vyplývá, že nenastaly žádné výraznější komplikace. V době uzavírky se také zásadně zlepšila plynulost MHD. Na 50 tisíc cestujících, kteří se každý den přepraví tramvají přes Malou Stranu, přestalo čekat v kolonách, které jdou na vrub 15 tisíců cestujících v automobilech.

Jsme si vědomi toho, že Praha si v oblasti dopravy nese z minulosti vůči svým občanům velký dluh. K zneprůjezdnění Smetanova nábřeží a Malé Strany pro tranzitní automobilovou dopravu mělo dojít totiž již v roce 2015 při otevření tunelového komplexu Blanka, který byl postaven právě za účelem zklidnění automobilové dopravy v centru Prahy. Pokud se ve městě postaví nová kapacitní silnice bez doprovodných opatření v podobě zklidnění ulic, kterým má tato nová komunikace odlehčit, po nějaké době se dosáhne jediného možného efektu - a to více aut v ulicích v důsledku přirozené dopravní indukce.

Uvědomujeme si, že toto opatření zpočátku vyvolá nevoli zejména u těch lidí, kteří využívají centrum města pro průjezd z jedné strany metropole na druhou. Věříme, že po několika měsících by se situace v centru zklidnila a zlepšila by se průjezdnost MHD, podmínky pro chodce a cyklisty a obecně by se zpříjemnilo životní prostředí v centru města.

Odlehčování centru Prahy od automobilové dopravy považujeme za klíčové téma a budeme se mu i nadále věnovat, vyhodnocovat pozitivní i negativní dopady a v návaznosti na to navrhovat potřebná opatření.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články