Praha obnoví další rybníky a vybuduje i fontány na Letné

Praha obnoví další rybníky a vybuduje i fontány na Letné

Pražané se dočkají revitalizace Proseckého rybníka, rybníka Bubec a také vodních prvků na Letné. Investiční akci v pondělí schválila Rada hl. m. Prahy. Rybníky budou po obnově sloužit obyvatelům Prahy k rekreaci, fontány na Letné přivedou vodu k oblíbenému místu setkávání u Metronomu.

„Rybníky jsou důležitým krajinotvorným prvkem, jejich revitalizace a obnova je důležitá pro plnění klimatického plánu a ochlazování místního klima. Zde správně navazujeme na to, co již bylo započato. My jsme ale voličům slíbili také to, že vodu pražské přírody vrátíme zpět lidem. Konkrétně u rybníka Bubec vznikne navíc místo pro posezení a grilování. U Proseckého rybníka se počítá s nátokem do rybníka v podobě studánky a vyčištěním a úpravou jejího okolí. Na Letné vzniknou dvě fontány a další vodní prvky pro ochlazení okolí. Nejen v parném létě tak lidé získají další místa k odpočinku,” přibližuje chystané změny předkladatelka návrhu a náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a klimatického plánu Jana Komrsková.

Rybník Bubec v Praze – Řeporyjích se dočká zcela nového vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu, dále opravy nábřežních zdí, které budou nově obloženy kamenem, a také zřízení přístupu k vodě a sjezdu do rybníka. Opraví se a zabezpečí v neposlední řadě i podemleté břehy. Kromě vybudování griloviště je součástí revitalizace také úprava Ořešského potoka, který rybník napájí.

V rámci revitalizace Proseckého rybníka v Praze 9 se zprovozní jeho odtok tak, aby se celý rybník dal bez problémů vypustit. Kromě zcela nového vypouštěcího zařízení se opraví také nábřežní zdi a v horní části se obloží kamenem. V severní části bude pak vybudován pozvolný přístup k vodní hladině, který usnadní pohyb vodnímu ptactvu i obojživelníkům z rybníka na břeh.

Investiční projekt v Praze 7 navazuje na nedávnou výstavbu závlahové nádrže na Letné. V rámci současného záměru bude zřízena přípojka elektrické energie do čerpací stanice, vybuduje se dešťová kanalizace pro svod vody od Metronomu do rybníka a budou zahájeny přípravné práce na dvou fontánách a vodním prvku na západním rameni bývalého Stalinova pomníku.

V případě rybníku Bubec se počítá s investicí necelých 10 milionů korun, revitalizace Proseckého rybníka je vyčíslena na necelé 3 miliony korun a projekt na Letné bude stát 15 milionů korun.

„Revitalizace provede příspěvková organizace Lesy hlavního města Prahy, financovány budou z kapitálových výdajů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy,” doplňuje náměstkyně primátora Jana Komrsková.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články