Březen Viktora Mahrika: Dozorčí rady, taxislužba a koncepce městských firem

15. 04. 2019
Březen Viktora Mahrika: Dozorčí rady, taxislužba a koncepce městských firem

Milí Piráti, předkládám Vám svůj report za měsíc březen – tedy přehled toho, čemu jsem se věnoval, co se aktuálně děje

Nově sestavované dozorčí rady městských společností se postupně pouští do práce. Naši zástupci do nich byli vybráni prostřednictvím veřejných výběrových řízení. Jednalo se například o čtyři společnosti v oblasti vodohospodářství, poté jsme vybrali i jednoho zástupce do společnosti Pražské služby, kde naše zástupkyně bude prosazovat více spolupráce se školami a klást důraz environmentální výchovu dětí. V Technické správě komunikací nahradil Ondřej Mirovský Jana Ličku. Jednoho zástupce jsme také vybrali do společnosti Obecní dům. Věnoval jsem se kromě toho u Obecního domu i obchodním výsledkům společnosti, dále nákupu kostela Šimona a Judy (který by měl patřit právě Obecnímu domu), nákupu Trojského pivovaru a obnově Šlechtovy restaurace (která už úspěšně probíhá!)

Ohledně fungování městských firem připravujeme rozsáhlejší koncepci, která bude určena jednotlivým společnostem. Řešení potřebujeme najít především u společností energetických, neboť Pražská energetika a Pražská plynárenská sobě konkurují, a to pro město není zrovna nejvhodnější. Aktuálně věc projednávají pirátské pracovní skupiny. V oblasti koncepce fungování městských firem také velmi úzce spolupracuji se zodpovědným radním Janem Chabrem z TOP09.

Sešla se rovněž i komise Rady hlavního města Prahy pro oblast hospodaření s majetkem. Zajímavými body byly prodej pozemku Na Špitálce-Neherovská (je veřejným tajemstvím, že soutěž vyhrál Dospiva), zrušení starých výběrových řízení na nebytové prostory v centru Prahy, diskuze o osudu sokolovny na Praze 5 a možnosti využití dlouhodobě neobsazených domů v centru – radničních domů, domu U Pážat, domu U Vorlíků a Podlipného.

I nadále sledujeme dlouhodobou záležitost ohledně taxislužeb a služeb sdílené přepravy, resp. alternativních dopravců. Uber sice přislíbil v rámci memoranda s Ministerstvem dopravy, že bude dodržovat určité podmínky, sám je bohužel není schopen plnit. Za Prahu budeme také připomínkovat nový zákon o silniční dopravě. V rámci resortního týmu pro dopravu jsme připomínkovali také plán udržitelné mobility.

Setkal jsem se také s novým ředitelem Pražské vodohospodářské společnosti. Mluvili jsme o výstavbě nové infrastruktury, která slouží také Středočeskému kraji, ačkoliv na ní Středočeský kraj nikterak nepřispívá.

Velkým problémem pro Prahu (ale i všechny další obce nebo města) jsou výkupy pozemků. Jde o to, že jejich vlastníci chtějí po městu kompenzaci za bezdůvodné obohacení. Město tedy bude muset takové pozemky vykupovat, což bude stát hodně peněz.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články