Úspěch Pirátů. Rada jim musí poskytovat záznamy ze svého jednání

13. 05. 2015
Úspěch Pirátů. Rada jim musí poskytovat záznamy ze svého jednání

Streaming jednání Rady, který slibovala primátorka Adriana Krnáčová před volbami, se zřejmě jen tak realizovat nebude, Piráti ovšem v otevírání pražské Rady dosáhli značného úspěchu. Ministerstvo vnitra ve čtvrtek 7. května vyslovilo závazný právní názor, že Magistrát musí zastupitelům hl. m. Prahy poskytovat zvukový záznam z jednání Rady hl. m. Prahy. Stalo se tak poté, co se vydání záznamu neúspěšně snažil domoci zastupitel za Piráty Adam Zábranský. Ten toto rozhodnutí vítá: „Ministerstvo vnitra opět potvrdilo naše přesvědčení, že přístup zastupitelů k informacím by měl být co možná nejširší.“

Magistrát při vyřizování žádosti nepostupoval dle procesních ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím. Namísto toho žádost posuzovala Rada, která poskytnutí zvukového záznamu odmítla. Podle jednacího řádu Rady si ho můžou vyžádat pouze radní, předsedové výborů a ředitelka Magistrátu. Ministerstvo vnitra tento postup při vyřizování žádosti zkritizovalo, protože interní předpis není zákonným důvodem pro odepření informací. „Na rozhodnutí Rady je mimo jiné krásně vidět, jak upřímně to myslí se svou otevřeností,“ říká Adam Zábranský.

„Pokud se má člen zastupitelstva podílet na kontrole činnosti rady tak, jak zákon předpokládá, musí mít adekvátní možnost získat k tomu i potřebné informace. Přístup povinného subjektu by tak měl být opačný, tj. má zvážit neposkytnutí jen té části zvukového záznamu zachycující projednávání otázek patřících do přenesené působnosti (např. vydání nařízení) nebo obsahující zákonem chráněné údaje (osobní údaje, obchodní tajemství),“ stojí v rozhodnutí Ministerstva vnitra.

Není to poprvé, co se Ministerstvo vnitra pirátských zastupitelů zastalo. Naposledy zrušilo rozhodnutí Magistrátu, kterým jim byly odepřeny informace o nájmech městských nemovitostí.

V reakci na rozhodnutí ministerstva vnitra si Piráti budou záznamy z jednání Rady vyžádávat pravidelně. Záznamy jsou potřebné mimo jiné proto, že u některých rozhodnutí Rady zcela chybí důvodová zpráva. Naposledy u včerejšího odvolání ředitele Zdravotnické Záchranné Služby.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články